Vuokratyövoiman käyttäminen

Ajankohta:05.09.2023 09:00-12:00
Paikka:Oma työpiste
Osoite:Verkkokoulutus

Monet työnantajat käyttävät vuokratyövoimaa esimerkiksi ruuhkahuippujen tasaamiseen tai henkilöstön poissaolojen sijaistamiseen. Tavallisesti kyse on lyhytkestoisesta ja tilapäisestä työvoiman tarpeesta. Vuokratyösuhteessa on kolme osapuolta: työntekijä, vuokrayritys ja käyttäjäyritys.

Vaikka vuokrayritys on työntekijän työnantaja ja maksaa työntekijän palkan, työ tehdään käyttäjäyrityksen johdon ja valvonnan alaisuudessa. Tämä asetelma tuo vuokratyövoiman käyttäjäyritykselle tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, joista sen on hyvä olla tietoinen harkitessaan työn teettämistä vuokratyönä.

Koulutuksessa keskitytään tarkastelemaan vuokratyövoiman käyttäjäyrityksen lakisääteisiin velvollisuuksiin vuokratyövoiman käyttöä harkitessa ja sitä käytettäessä.

Asiantuntija:
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari


Ohjelma:

8.50 Etäyhteyden avaaminen

9.00
Yleistä vuokratyöstä

Työsopimuslain vuokratyötä koskevat säännökset

  • vuokratyöntekijän oikeus käyttää käyttäjäyrityksen työsuhde-etuja
  • syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu
  • työn tarjoaminen ja vapautuvista työpaikoista tiedottaminen
  • vuokratyöntekijän palkkaaminen käyttäjäyrityksen palvelukseen

Työnantajavelvoitteiden jakautuminen vuokraus- ja käyttäjäyrityksen välillä

  • mm. palkan maksaminen, työterveyshuollon järjestäminen, vuosilomat, sairauspoissaolot

Vuokratyöntekijän työturvallisuus

Työntekijän velvollisuudet vuokratyössä

  • työnteko-, lojaliteetti- ja työturvallisuusvelvoite, kilpaileva toiminta, liikesalaisuudet, vahingonkorvausvastuu

Sovellettavan työehtosopimuksen määräytyminen
Yhteistoimintalain menettely vuokratyön osalta
Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset

Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

12.00 Tilaisuus päättyy


Osallistumismaksu: Jäsenhinta 450 € + alv 24 %, normaalihinta 620 € + alv 24 %.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset alla olevasta linkistä. Linkki vie sinut KauppakamariKauppaan.
(Etäkoulutukseen osallistuaksesi, valitse osallistumistapa "Etätoteutus")


Lue lisää ja ilmoittaudu