Elintarvikealan vetovoima kasvuun alueellisella yhteistyöllä

Satakunta on vahva alue elintarviketuotannossa, jossa yksi merkittävä tekijä on
Säkylässä toimiva Apetit. Kasvava osaajien tarve edellyttää alueellista yhteistyötä.
Seudun yritykset ovatkin lähteneet rakentamaan uusia toimintatapoja yhteistyössä
Pyhäjärvi-instituutin ja Rauman kauppakamarin kanssa aloitetun Osaamista
Satakunnan kasvaville aloille -työskentelyn avulla.

Apetit on kiinteästi mukana suomalaisten perheiden arjessa. Elintarvikeyhtiön vahva
integraatio sinivalkoiseen alkutuotantoon ja laatuun kertovat Apetitin rakkaudesta ruokaan
ja kotimaahan.

– Ruoka on tärkeä osa jokapäiväistä arkeamme. Vaikka koronapandemia on tuonut
maailmaan omat haasteensa, me olemme pärjänneet kohtuullisesti. Suomalainen ruoka
on aina ollut arvossaan ja arvostus on noussut entisestään kuluneen vuoden aikana,
Apetit-konsernin toimitusjohtaja Esa Mäki kertoo.

Apetit-konsernin toimitusjohtaja Esa Mäki

Apetit Oyj:llä on Apetit Ruoka Oy:n alla elintarviketuotantoa Säkylässä ja pizzatehdas
Pudasjärvellä sekä Kirkkonummen Kantvikissä öljynpuristamiseen keskittynyt Avena
Kantvik Oy. Tämän lisäksi pääkaupunkiseudulla toimii viljakauppaa tekevä Avena Nordic
Grain Oy ja Baltian maissa kolme niin ikään viljakauppaan keskittynyttä yhtiötä.

Satakunnan alueella yritykset ovat tarttuneet yhteistyöhön Pyhäjärvi-instituutin ja Rauman
kauppakamarin kanssa toteutetun Osaamista Satakunnan kasvaville aloille -työskentelyn
kautta. Tavoitteena on löytää lisää osaajia, lisätä alan vetovoimaa ja kehittää
koulutustarjontaa.

– Satakunnassa on erittäin vahva elintarviketeollisuus ja näiden peltojen antimia
jalostamme eri yrityksissä kuluttajatuotteiksi, suurkeittiöpuolelle ja enenevissä määrin
myös vientiin. Alueellinen yhteistyö on tärkeässä roolissa tämän seudun sekä meidän
alamme elinvoimaisuuden ja vetovoiman kasvattamisessa.

Onnistuminen on kiinni osaajista

Houkuttelevuuteen vaikuttavat monet asiat. Koulutus- ja työllistymismahdollisuudet
vetävät osaajia puoleensa, mutta myös esimerkiksi vapaa-ajan tarjonnalla on oma tärkeä
merkityksensä.

– Onnistuminen on viime kädessä kiinni ihmisistä, eli tekijöistä. Ala-Satakunnassa
työttömyysprosentit ovat olleet pitkään varsin alhaiset, joten näen koulutuksellisen puolen
vahvistamisen tällä alueella tärkeänä, Mäki sanoo.

Apetitilla on tarjolla monipuolisia tehtäviä sekä tuotannossa että toimihenkilöille ja
ylemmille toimihenkilöille. Vuoden 2021 alussa perunantutkimuslaitos PETLA muutti
toimitilansa Apetitin Räpin koetilalle. Tämä vahvistaa entisestään seutukunnan
erityisosaamista.

– On tärkeää, että yhteisössä olisi enenevissä määrin innovatiivista tutkimusta ja tämän
puolen osaamista. Näin elintarvikeala kykenee edelleen vahvistumaan ja vahvistamaan
Satakunnan elinvoimaisuutta.

– Alueellisten olosuhteiden kasvulle on olemassa eväät. Tämä tarkoittaa läheisille
kumppaneillemme, ennen kaikkea viljelijöille, tuotannon kasvattamista. Se taas tuo
erilaista aktiviteettia tälle seudulle. Kasvava ja kannattava yritys pystyy investoimaan ja
sitä kautta pitämään huolta omasta toimintaympäristöstään.


Alalla monenlaisia työtehtäviä

Apetit-konsernin henkilöstöpäällikkö Sari Valonen tuntee Mäen mainitseman
toimintaympäristön tarkoin. Aiemmin Eurassa Biolan Oy:ssä ja Ulvilassa Cimcorp Oy:ssä
HR-tehtävissä työskennellyt Valonen vastaa yhdessä kolmen alaisensa kanssa koko
konsernin henkilöstöasioista.

– Sydämeni on sykkinyt HR-puolelle jo reilun kymmenen vuoden ajan. Vuosien aikana
verkostot ovat kasvaneet laajoiksi ja tunnen HR-toimijoiden kenttää aina
rekrytointiyrityksistä ja kauppakamaritoiminnoista koulusten tarjoajiiin. Näistä kontakteista
pystyn ammentamaan paljon nykyisessä toimessani, Valonen kertoo.

Apetit-konserni työllisti tammikuun lopulla kolmella paikkakunnalla Suomessa sekä
Baltian alueen toiminnoissaan yhteensä 358 henkilöä. Heistä noin 200 työskentelee
parhaillaan Säkylän toimipisteessä, jonka henkilöstömäärässä on toimialalle ominaista
kausittaista vaihtelua.


Apetit-konsernin henkilöstöpäällikkö Sari Valonen

– Säkylässä työskentelee keskiarvoisesti vakituisena noin 120 tuotannon työntekijää.
Tämän lisäksi on määräaikaisia työntekijöitä ympäri vuoden, mutta merkittävin tarve
syklittyy satokaudelle toukokuusta joulukuun loppuun. Esimerkiksi viime heinäkuussa
meillä oli vakituisen henkilöstön lisäksi 70 määräaikaista työntekijää.

Satokausityöntekijät ovat osittain jo entuudestaan elintarvikealan osaajia, mutta Säkylässä
työllistetään kesäisin myös opiskelijoita sekä tuotannossa että myös joissakin
toimihenkilötehtävissä

– Meillä on ollut siinä mielessä hyvä tilanne, että olemme onnistuneet useampana vuonna
rekrytoimaan lähialueelta jo aiemmin tätä työtä tehneitä. He ovat niin sanottuja
moniosaajia, jotka voidaan laittaa suoraan työhön, mutta toki haemme aina myös uusia
tekijöitä.


Halu kehittää omaa osaamistaan

Apetit on aktiivisena toimijana mukana Osaamista Satakunnan kasvaville aloille
-hankkeessa. Yhteistyössä on noussut esiin paljon hienoja ajatuksia ja uusia ideoita.

– Yhteistyö tarjoaa hyvän mahdollisuuden alamme profiilin nostamiseen. Toivomme
nuorten näkevän elintarvikealan vetovoimaisena vaihtoehtona. Hankkeen koulutuksellinen
yhteistyö on mielenkiintoinen. Tulevaisuuden ajatuksena on näkyä myös esimerkiksi
kesätyörekrytoinnissa isompana yhteisenä elimenä, Valonen sanoo.

Valonen painottaa arvostavansa rekrytoijana halukkuutta ja valmiutta jatkuvaan uuden
oppimiseen, itsensä kehittämiseen ja moniosaamiseen. Myös palo elintarvikealaan sekä
vastuulliseen ja ympäristöystävälliseen liiketoimintaan on eduksi.

– On tärkeää omata luontainen halu kehittää osaamistaan joko oman siilonsa ulkopuolelle
tai syventäen omaan siiloon. Tehtävästä riippuen vaaditaan myös koulutuksellista tai
ainakin vastaavanlaisen työn mukanaan tuomaa kokemusta.

Tulevaisuudessa korostuu entisestään kansainvälinen osaaminen sekä esimiestaidot.
Myös esimerkiksi elintarvikelainsäädäntöön, laatuun, tuotekehitykseen ja projektien
läpiviemiseen liittyvää osaamista kaivataan nyt ja tulevaisuudessa.

– Ympäristöystävällisyys on meille tärkeä asia. Pakkausten kierrätettävyys ja
pakkausmateriaalin määrän vähentäminen ovat osa kehitystyötä. Tämän vuoden alussa
toteutui tavoitteemme ohentaa vähittäiskaupassa myytäviä pakkauksiamme 15%.
Elintarvikealan erilaisiin tehtäviin tarvitaan hyvin monipuolista osaamista, Valonen
summaa.