Gallup | Liikenne

Haastattelimme henkilökuljetusalan ammattilaisia alan nykytilanteesta ja miltä tulevaisuus heidän näkökulmastaan näyttää.

Mitä ajatuksia herättävät tiukat valtakunnalliset päästövähennys-tavoitteet vuoteen 2030 mennessä?


PASI NIEMI
Ett Liikenne Oy

”Huh huh, hiki tulee silkasta ajatuksesta. Varmastikin ajatuksena ollut hyvä, mutta käytännön toteutus on vielä hataralla pohjalla. En henkilökohtaisesti ole kovin vakuuttunut esimerkiksi autokannan sähköistymiseen panostamisesta. Olen toiminut ammattikuljettajana 32 vuotta, joista 20 autoilijana ja kokemukseni mukaan tällaisiin uudistuksiin tarvitaan riittävästi aikaa.”

Tällaisiin uudistuksiin tarvitaan riittävästi aikaa, uskoo Pasi Niemi.


Lainmuutokset lisäävät koulutusvaatimuksia, toteaa Harri Pettersson.

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää päättäjille taksiyrittäjien puolesta?


HARRI PETTERSSON
Rauman Tilataksipalvelu Oy


”Lähtökohtaisesti taksialalla kaivattaisiin sääntelyn uudistamista. Tänä vuonna taksialaa koskevat lainmuutokset lisäävät koulutusvaatimuksia. Kuljettajille, yrittäjille ja erityisryhmien kuljettajille on kaikille omat koulutuksensa. Velvollisuus kouluttautua taas tuo mukanaan kustannuksia, joita emme ole pystyneet siirtämään asiakashintoihin. Jos laatua halutaan nostaa, ei tämä lähestymistapa motivoi. Hyvä muutos on kuitenkin ollut y-tunnuksen olemassaolon pakollisuus. Aiemmin oli mahdollista hakea taksilupaa ilman y-tunnusta, joka aiheutti sen, että monilla taksiluvan haltijoilla ei ollut lainkaan toimialan yritystä.”


MIllaisena näet alan tulevaisuuden?


MIKKO KONTULA
Tilausajo Kontula Oy

”Pandemia tekee tilanteesta edelleen poikkeuksellisen. Normaalit tilausajot ovat tällä hetkellä vähissä. Nyt odotellaan ja seurataan, miten ihmiset alkavat jälleen liikkumaan ja miten yritysmatkailu kehittyy jatkossa.”