Gallup | Osaaminen

Mitä osaamista yrityksissä tarvitaan tulevaisuudessa? Mistä tulevaisuuden osaajia löytyy ja onko heitä vaikea tavoittaa?
Mitkä rekrytointikanavat ovat tavoittaneet osaajia? Jäsenyritykset vastaavat osaajakysymyksiin.

MATTI VAIMALA

HR-päällikkö, Kivikylän Kotipalvaamo Oy


Elintarviketeollisuus tarvitsee monipuolista osaamista käsityöntaitajista diplomiinsinööreihin
samalla tavalla kuin muutkin teolliset toimijat. Tärkeää on pystyä
omaksumaan uutta ja tuomaan opittu tieto ja taito käytännön tekemiseen.
En mielelläni puhuisi osaamisen tarpeesta vaan ehkä ennemminkin oppimisen
tarpeesta ja halusta oppia, sillä lähes kaiken voi opiskella joko tekemällä taikka
lukemalla.


Yhteistyössä on voimaa. Oppilaitosyhteistyössä näen nykyistä enemmän potentiaalia,
vaikka olemme yhteistyötä mm. ammatillisen koulutuksen osalta jo tehneetkin.
Oppilaitosten ja työnantajien pitkäjänteinen aktiivinen yhteistyö ja työelämäyhteistyö
parantavat tavoitettavuutta. Kansainväliset rekrytoinnit korostuvat myös jatkossa.
Alueen ja yrityksen pitovoima kasvaa tulevaisuuden osaajien kohdalla merkittäväksi
tekijäksi.

Some, työnhakuportaalit, perinteinen lehti-ilmoitus, Kivikylän omat www-sivut
ja puskaradio; nyt esimerkiksi Kivikylän uudelle tuotantopaikkakunnalle on tullut
runsaasti työhakemuksia, vaikkei ilmoitusta ole vielä julkaistu.


IRENE ELLÄJOKI

Toimitusjohtaja, Irellan Oy


Ylivoimaisesti tärkein etsimämme osaaminen piilee asiakaspalvelutaidoissa.
Taloustaitojen hallinta on tärkeää ja eduksi kesätyönhakijalle katsotaan aiemmin
vastaavassa työssä hankittu tilauskokemus.

Aidosti kiinnostuneiden ja motivoituneiden potentiaalisten työntekijöiden
tavoittaminen on kaupanalalla haasteellista. Työntekijöiden kysyntä ja tarjonta eivät
kohtaa ja kerralla saattaa ilmetä tarve useallekin työntekijälle.

Tärkeimmät rekrytointikanavamme ovat sosiaalisen median kanavat, sekä osaajien
etsiminen ja rekrytoiminen “puskaradion” välityksellä.


HANNA-KAISA DESAVELLE

Projektipäällikkö, Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -hanke (ESR)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hyvät vuorovaikutustaidot ja tahtotila oppia uutta ovat osaajan timanttia toimialasta ja tehtävästä riippumatta.

Osaajia ei löydy helposti. Siksi pitäisikin ajatella, että jokainen meistä on tulevaisuuden osaaja. Tämä vaatii työnantajilta ja oppilaitoksilta rohkeutta mahdollistaa uusia polkuja tarvittavan osaamisen hankkimiseen. Esimerkkinä teollisuuspuistojen hyödyntäminen oppimisympäristöinä.

Monipuolinen vertaismarkkinointi vahvistaa perinteisiä kanavia.​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​

Kannustan jokaista myös pohtimaan, mihin omat mielikuvat eri toimialoista ja niissä tarvittavasta osaamisesta perustuvat. Olisiko niissä kenties päivityksen paikka?