Gallup | Turvallisuus

​​​​​​​​​​​​​​

JAAKKO SOUKAINEN

Prosecure
turvallisuuden valvonta


Miten huolehditte osaajien houkuttelusta turvallisuusalalle ja miten ylläpidätte osaamista?
Pyrimme yleisesti näkymään paikallistasolla laajasti, ja olemme tehneet vahvaa yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Tarjoamme oppisopimuspaikkoja myös työntekijöillemme, mikäli he haluavat päästä kehittämään omaa osaamista.


Miten turvallisuuspalveluiden kysyntä on viime aikoina muuttunut?
Ei voi puhua suuresta muutoksesta, perustarpeet ovat samantyyppisiä edelleen. Fyysistä vartijaa sekä järjestyksenvalvojaa tarvitaan jatkuvasti. Turvalaiteratkaisuissa on tarjonta monipuolistunut tekniikan kehittyessä eteenpäin ja uusia toimintamuotoja tulee edelleen. Palvelumuotoilun myötä tietyntyyppisiä ratkaisumalleja odotetaan enemmän asiakkaiden suunnalta. Asiakkaiden tietämys alasta on kohentunut hyvässä hengessä ja he osaavat vaatia enemmän. Tämä on ollut hyvä asia, sillä ilman jatkuvaa kehittymistä saatetaan jäädä ulos kilpailusta. Kehityksellä päästään myös eroon alan vanhemmista, toimimattomista toimintamalleista.JUHA SUOMINEN

Top-Team
tietoturva​​​​​​​

​​​​​​​

Miltä kyberturvallisuustilanne näyttää tällä hetkellä?
Kyberrikollisuus ja kybervaikuttaminen ovat kasvussa johtuen varmastikin osittain Venäjän tilanteesta. Toisaalta tekoälyn hyödyntäminen kyberhyökkäyksissä saattaa nopeallakin aikataululla kasvattaa uhkaa. Tilanne on jo päällä, mutta pelonsekaisella varmuudella voi olettaa tilanteen tästä pahenevan.

​​​​​​​​​​​​​​

Mitkä ovat pahimmat uhkat ja miten niitä voi torjua?
Tekoälyteknologian jatkuvasti kehittyessä ja saatavuuden parantuessa mahdollisuus hyödyntää tekoälyä osana kyberhyökkäystä kasvaa. Tiedonkeruu, käyttäjien manipulointi ja hyökkäysten automatisointi helpottuvat tekoälyn myötä. Hyökkäykset kasvavat volyymiltään ja paranevat laadultaan, jolloin niitä on vaikeampi, jopa lähes mahdotonta tunnistaa. Tekoälyteknologian kehitys on kiihtyvää ja se tulee muuttamaan maailmaa, niin hyvässä kuin pahassa. Vaikka tärkeää on toki virustorjunnan ja ohjelmistopäivitysten ajantasaisuus, niin edelleen pahin uhka tietoturvalle ovat ihmiset, jotka käyttävät järjestelmiä. Hyökkäykset ja tietojenkalastelu monipuolistuvat ja kehittyvät koko ajan. Ainoa mahdollisuus torjua ne on lisätä tietoa, kouluttaa ja kasvattaa ihmisten tervettä vainoharhaisuutta uhkia kohtaan.JUHA UUSI-UOLA

Eurajoen Paloteam Oy
turvallisuus isoilla työmailla


Millaista on paloturvallisuuden varmistaminen suurilla työmailla esimerkiksi laivanrakennusteollisuudessa?
ääsääntöisesti suurilla työmailla paloturvallisuuteen yritetään panostaa hyvin, niin että tiedetään nykyiset riskit ja niiden mahdolliset vaikutukset koko yrityksen toimintaan. Suurin haaste on mielestäni turvallisuuskulttuurien erot, eli se, miten saadaan paikallinen turvallisuuskulttuuri jaettua kaikille kohteessa työskenteleville osapuolille.


Miten yritysten paloturvallisuutta voisi parantaa?
Varautuminen ja valistus. Ollaan varauduttu kunnolla niin, että tekninen paloturvallisuus on kunnossa esimerkiksi sähkötilojen ja palokatkojen osalta, ja on riittävästi alku - sammutuskalustoa. Tiedetään työpaikan riskipaikat sekä ylläpidetään henkilöstön turvallisuustaitoja. Valistetaan palokuormasta, palo-ovista, poistumisreiteistä sekä järjestetään turvallisuuskierroksia säännöllisesti.


​​​​​​​​​​​​​​

TAPANI HELIN

Euran Rakennustarvike Oy
turvallisuus asiakaspalvelutyössä


Miten huolehditte työ- ja asiakasturvallisuudesta?
Kaupan siisteyden ylläpitäminen ja tavaroiden hyvä organisointi pitää liiketilan turvallisena niin asiakkaille kuin työntekijöillekin.


Miten huolehditte myyntituotteiden turvallisuudesta?
Käytämme tunnettuja tavarantoimittajia, joiden tuotteet ovat hyvämaineisia. Neuvomme myös asiakkaita tuotteiden käytössä ja että kaikki vaaditut suojaimet ovat käytössä.