Kasvua kestävältä pohjalta

Oras Group on kasvanut viimeisen lähes kahdeksan vuosikymmenen aikana kansainväliseksi oman alansa johtavaksi brändiksi. Toimintaa ohjaa strategian mukaiset fokusalueet. Osaava henkilöstö, investoinnit ja jatkuva asiakaslähtöinen kehitystyö ovat kasvun kulmakiviä.

Elämme nopeiden muutosten aikaa, jossa etenkin energiatalous on ennätyksellisen kovassa paineessa. Viimeiset vuodet ovat tuoneet koronan ja Venäjän hyökkäyssodan myötä omat haasteensa globaaliin liiketoimintaan.

15 maassa toimivalla, hana- ja suihkutuotteita valmistavalla Oras Groupilla on huomattava rooli energia- ja hygieniaympäristössä. Konsernilla on kaksi brändiä, Oras ja HANSA. Oraksen markkina-aluetta on Pohjois- ja Itä-Eurooppa, ja HANSAa myydään Keski- ja Etelä-Euroopassa. Raumalaisyhtiö panostaa käyttäjäystävällisyyttä parantaviin teknisiin ratkaisuihin, sekä veden ja energian tehokkaaseen käyttöön.

– Ensimmäinen puolikas kuluvasta vuodesta on mennyt hyvin, enkä usko lähitulevaisuudessa tapahtuvan äkkipysähdystä. Asiakkaidemme suunnalta on viestitty lähikuukausien kysynnän olevan vakaa. Ymmärrämme toimintaympäristön olevan negatiivisten uutisten värittämä ja kysynnän hidastumisen olevan edessä viimeistään ensi vuonna, Oras Groupin toimitusjohtaja Kari Lehtinen kertoo.

Yksi liiketoiminnan ulkoinen muutosvoima on ollut koronan myötä kasvanut tietoisuus hygienian merkityksestä. Tämä yhdessä energiatehokkaan ajattelun vahvistumisen kanssa on vaikuttanut positiivisesti Oras Groupin tuotteiden myyntiin. Käytettävyys ja niistä saatavat hyödyt kiinnostavat ihmisiä entistä enemmän.

– Brändilupauksemme rakentuu veden älykkään käytön ympärille, jossa turvallisuus, energiatehokkuus ja ympäristö ovat tärkeässä roolissa. On kyettävä kääntämään asiat konkreettisesti mitattaviksi hyödyiksi, jolloin kuluttaja voi kokea hyödyt esimerkiksi oman energiankulutuksen kertahintojen laskuna.

Selkeä fokus ohjaa kasvua

Oras Group on kehittänyt jo 1990-luvun alusta lähtien elektroniikkaa hyödyntäviä kosketusvapaita hanoja. Nämä ovat olleet ensiaskelia tämän päivän digitaalisille tuotteille.

– Meidän on ymmärrettävä käyttäjäkokemus, jotta osaamme konvertoida sen teknisiksi ominaisuuksiksi ja muotoiluksi. Tarvitsemme myös digitaaliosaamista tuotteidemme ja palvelujemme markkinointiin ja myyntiin. Kaiken pohjalla tulee olla hyvää insinööriosaamista, jotta pystymme kehittämään ja toteuttamaan tarvittavan teknologian. Samalla meidän tulee tehdä investointeja, jotta käytössä on oikeat koneet ja laitteet, joilla tuotteita valmistetaan kustannustehokkaasti.

Lehtinen muistuttaa, että lähitulevaisuudessa on odotettavissa hieman hitaampaa kasvuympäristöä, mutta tuleen ei ole tarkoitus jäädä makaamaan.

– Meillä on selkeä missio ja strategia, joiden ympärille olemme rakentaneet pelikirjan, jossa on tietyt fokusalueet. Tekemisemme keskittyy projektien ja erilaisten hankkeiden muodossa tukemaan menestyksemme kulmakiviä. Ympäristössä, jossa ei ole odotettavissa markkinakasvua, on kasvu voitettava kilpailijoilta.

Oras Groupin tuotantolaitokset sijaitsevat Suomen lisäksi Puolassa ja Tšekeissä. Myös raaka-aineet ja tuotantokomponentit hankitaan pääsääntöisesti Euroopasta.

– Uskon, että Euroopassa ja Suomessa on mahdollista tehdä kannattavaa liiketoimintaa silloin, kun asioihin panostetaan kestävältä pohjalta. Kilpailukyky edellyttää, että meillä on globaalisti eri toimittajia, mutta säilytämme ydinosaamiset omassa talossa.

Strategisia valintoja tehdään aina sillä hetkellä käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Venäjän hyökkäyssota eskaloi kehityksen nykyiseen tilanteeseen. Oraksella ei ole ollut kevään jälkeen aktiivista toimintaa Venäjällä.

– Toimintaympäristöstä on tullut aiempaa monimutkaisempi ja muutokset tapahtuvat nykyään huomattavasti nopeammin. Paljon on asioita, joihin emme pysty vaikuttamaan, joten on parempi keskittyä niihin asioihin, joihin voimme itse vaikuttaa.

Halu ja kyky kokeilla uutta


Oraksen pääkonttori sijaitsee Raumalla. Alueelliseen vetovoimaisuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten ammattitaitoisen työvoiman tarjonta ja houkuttelevien työpaikkojen luominen.

– On oltava oikeanlainen yleinen ilmapiiri ja vahva yrittäjähenkisyys. Kun alueen yrityksiä autetaan menestymään aina viranomaistahoja myöten, ruokkii se myös investointien tekemistä, Lehtinen sanoo.

Oras Group työllistää yhteensä 1250 henkilöä, joista Suomessa noin 500 henkilöä. Jatkuvuuden ja kasvun edellytys on osaava ja kehittyvä henkilöstö.

– Kasvua ei synny ilman motivoitunutta ja kyvykästä henkilöstöä. Kyvykkyys sisältää osaamisen lisäksi esimerkiksi positiivisen asennemaailman; on oltava halua ja kykyä kasvaa ja kokeilla uutta. Epäonnistumisen pelkoa ei saa olla. Yrityksen sisälle on luotava onnistumisen ja voittamisen kulttuuri läpi koko organisaation.

– Ajan yli arvon luominen on vaikeaa ilman kasvua, ja jos ei ole kasvua, ei ole arvonluontia yli ajan. Kasvun saamiseksi on otettava riskejä ja investoitava omaan olemassaolevaan kuten innovaatioihin, tuotekehitykseen, teknologiaan, tuotantolaitoksiin ja ihmisiin. Ilman kasvua on hankala luoda mielenkiintoisia työpaikkoja.

Jatkuvaa dialogia ja sparrausta


Lehtinen on työskennellyt Oras Groupin toimitusjohtajana tammikuusta 2019 lähtien. Viimeiset kolme vuotta ovat olleet käytännössä jatkuvaa muutosten aikaa.

– Olemme joutuneet tekemään uudelleenjärjestelyjä tuotantolaitosten ja henkilöstön osalta. Nämä eivät ole olleet miellyttäviä toimenpiteitä, mutta ne on ollut pakko tehdä, jotta voimme menestyä yli ajan, Lehtinen muistuttaa.

Toimenpiteiden avulla on saatu aikaan kustannustehokkuutta ja -kilpailukykyä, mutta Oras on myös sitoutunut investoimaan kustannussäästöistä liiketoimintaan ja tulevaisuuden kehittämiseen. Esimerkiksi Rauman tehtaalla on käynnissä yli 20 miljoonan euron investoinnit ja Puolan tehtaalla tehdään parhaillaan isoja investointeja. Myös uusia rekrytointeja on tehty, sekä investoitu digitaalisuuteen ja tuotekehitykseen.

– Vuosi 2021 oli tuloksellisesti yrityksen historian paras ja uskon, että tästä vuodesta tulee vähintään yhtä hyvä. Tämä kertoo siitä, että tehdyt toimenpiteet ovat tervehdyttäneet toimintaamme. Se taas antaa mahdollisuuden kasvuun.

Lehtinen näkee, että esimiestyössä tulee olla selkeät tavoitteet ja esimiehen tulee olla kiinnostunut siitä, mitä hänen tiiminsä ja sen yksilöt tekevät.

– On välitettävä ihmisistä ja heidän työstään. Jatkuva dialogi ja sparraus kuuluvat hyvään esimiestyöhön. Esimerkillä johtaminen on tärkeää, sillä jos et ole itse innostunut asioista, on vaikea innostaa muita.

Omiksi vahvuuksikseen hän laskee suoruuden, avoimuuden ja selkeyden sekä tavoitteellisuuden.

– Olen vaativa, mutta myös reilu, sillä olen kaikille yhtä vaativa – enkä vähiten itseäni kohtaan. Hyvällä johtajalla on selkeät päämäärät, hän on innostava ja osaa kuunnella, vaikka hänellä olisi vahvat omat mielipiteet. On myös kyettävä myöntämään avoimesti omat virheensä.


Teksti: Marko Östman, Viestintäosakeyhtiö Bonde Oy
Kuvat: Viestintäosakeyhtiö Bonde Oy