Kiertotalouden materiaalinkäsittelyn aallonharjalla

BMH Technology on yksi maailman johtavista vaativien materiaalienkäsittelyjärjestelmien sekä teollisen mittakaavan jätteiden jalostusratkaisujen toimittajista. Pääasiassa Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa toimivan yhtiön arjessa logistiikka on merkittävässä roolissa. Nopeasti muuttuvan maailman energiakentällä raumalaisyhtiöllä on oma tärkeä roolinsa.

BMH Technologyn toimitusjohtaja Mikko Osara.


Pitkän linjan cleantech-­yritys BMH Technology on kestäviin jätteenjalostustuksiin ja kiinteisiin biopolttoaineratkaisuihin keskittynyt yhtiö. Viimeiset vuodet ovat olleet maailmalla kovaa myllerrystä, mutta raumalaisyhtiössä kuulumiset ovat positiiviset.

”Vuosi 2021 oli meille hyvä, ja katsomme tulevaisuuteen positiivisesti. Iso kiitos henkilöstöllemme, joka on tehnyt todella hyvää työtä läpi koko organisaation. Meillä on vahva osaaminen jätteen ja biomassan materiaalinkäsittelyn osalta, ja toimimme kansainvälisesti useilla kymmenillä eri markkinoilla. Tältä pohjalta on hyvä rakentaa tulevaa”, BMH Technologyn toimitusjohtaja Mikko Osara kertoo.

Globaalin palveluntarjoajan toimintaan vaikuttaa luonnolli­sesti vallitseva maailmantilanne. Logistiset ketjut ovat juuri nyt epävarmoja.

”Ukrainan sota on vaikuttanut toimintaympäristöömme tietyllä tapaa hyvinkin merkittävästi. Monet toimitusketjuun liittyvät kustannukset ovat nousseet. Tämä näkyy esimerkiksi komponenttien hinnoissa ja saatavuuksissa, sekä kuljetus­kustannuksissa.”

”Useat tahot joutuvat nyt miettimään, miten he vievät hankkeitaan eteenpäin. Meillä BMH:lla perusasiat ovat kunnossa, joten pystymme muuttuvissakin olosuhteissa reagoimaan nopeasti vaihtoehtoisilla toimintatavoilla.”


Oman alansa kansainvälistä huippua

BMH Technologyn keihäänkärkiä ovat yhtiön suunnitte­lemat ja avaimet käteen ­periaatteella toimittamat jätteestä kierrätysraaka­aineita tai ­polttoainetta valmistavat Tyran­nosaurus®­laitokset, sekä kiinteän biomassan materiaalin­käsittelyjärjestelmät.”

Asioita tulee katsoa aina pitkällä aikavälillä. Tämän hetkisen tilanteen vaikutus ei ole suuri kiertotalouden, vihreän siirtymän ja uusiutuvien energiamuotojen kaltaisiin pitkiin trendeihin. Näissä suunta on selkeä ja ne kasvavat vääjää­mättömästi”, Osara muistuttaa.

”Ukrainan sodan myötä Eurooppa tulee kiihdyttämään Venäjän fossiilisesta energiasta irtaantumista. Asian ratkai­seminen koostuu monipuolisesti erilaisista ratkaisuista, ja me olemme mukana yhtenä toimijana tarjoamassa ratkaisuja.”

”Tyrannosaurus® on tunnettu ja arvostettu brändi kautta maailman. Jo vuonna 1929 perustetun yhtiön laaja osaaminen ja korkea laatu ovat tekijöitä, jotka luovat vankan pohjan. Yhtiö työllistää suoraan noin 160 eri osaamisalueen ammattilaista. Jatkuvuus on tärkeässä roolissa.”

”Panostamme jatkuvuuteen niin ihmisten kuin tuotteiden osalta. Pidämme huolta omista vahvuuksistamme omilla osaamisalueilla. Samaan aikaan opimme aktiivisesti uutta panostamalla kehitystyöhön.”

”Meillä on pitkiä työsuhteita ja rekrytoimme jatkuvasti lisää uusia osaajia. Henkilöstömme on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiimme. Työskentelykulttuurimme on avoin ja keskusteleva.”

Laatu toteutuu läpi koko toimitusketjun

Kansainvälinen vienti vaatii oman laaja­alaisen osaami­sensa. Avainasemaan nousee hyvät ja luotettavat kumppani verkostot.

”Kenttä on kaikkineen erittäin laaja ja haastava, joten onnistuaksemme kansainvälisillä markkinoilla meillä tulee olla oikeat partnerit. Toinen tärkeä asia on johtaminen ja seuranta, eli kyky hallita tätä kokonaisuutta täältä meidän päästämme”, Osara sanoo.

”Riskien hallinnan kannalta kansainvälisessä viennissä korostuvat toimitus­ ja sopimusehdot niin toimittajien kuin asiakkaidenkin suuntaan. Edellytämme kumppaneilta arvojamme mukaista korkeaa laatua kaikissa eri vaiheissa. Annamme asiakkaillemme lupauksen, jonka tulee täyttyä läpi koko toimitusketjun.

”Logistisiin ratkaisuihin mahtuu aina monia tekijöitä, joihin voidaan itse vaikuttaa, mutta myös niitä, joihin ei voida vaikuttaa.

”Kaikkeen tähän me reagoimme hyvällä ennakoinnilla ja projektijohtamisella. Viimeaikaiset kriisit ovat opettaneet pohtimaan entistäkin tarkemmin, mitä missäkin kannattaa valmistaa, jotta logistiset ketjuja voidaan hallita mahdolli­simman hyvin.”


Pakotteet muuttavat tasapainoa

Suomalaisen osaamisen korkeataso tunnetaan teknologia­ alalla. Huolenaiheekseen Osara mainitsee eurooppalaisen valmistuksen kilpailukyvyn suhteessa Aasiaan.

”Venäjälle asetetut pakotteet tulevat pitemmällä aikavä­lillä muuttamaan tasapainoa vääjäämättömästi. Tilanne on Euroopan sisällä kaikille toimijoille sama, mutta ulospäin se voi tuoda omat haasteensa. Isossa murroksessa ennustet­tavuuden katoaminen ja toimitusketjujen muutokset ovat suurimpia haasteita”, Osara huomauttaa.

Asiakkuudet voitetaan vastaisuudessakin vahvalla erottau­tumisella ja referensseillä.”Näiden kautta rakennetaan luottamusta siihen, että asiakas ostaa ensimmäinen laitteen, palvelun tai laitoksen. Tämän jälkeen laatu, lupausten pitäminen ja hyvä palvelu ratkaisevat. Lisäksi tulee osoittaa hyvää kehittymistä, jotta asiakassuhteelle luodaan jatkuvuutta.”

”Teknologia­alalla ei riitä, että toimitetaan laitteet tai laitokset, vaan meillä tulee olla myös uskottavat huolto­palvelut asiakkaiden tukemiseen. Tuotteet ovat käytössä kymmeniä vuosia, joten meidän tulee kyetä olemaan tukena koko niiden elinkaaren ajan.”


Teollisen kulttuurin toimintaympäristö

BMH Technologylla on Suomessa toimipisteet Rauman lisäksi Porissa, Turussa, Seinäjoella ja Tampereella. Ulkomaan toimipisteet sijaitsevat Ruotsin Enköpingissä, Puolan Wrocławissa, Espanjan Pontevedrassa ja Kiinan Shanghaissa. Juuret ovat kuitenkin syvällä Raumanmeren rannalla.

”Rauma on toimintamme keskus. Täällä on vahva teollinen kulttuuri, joka luo kaltaisellemme toimijalle suotuisen ja positiivisen toimintaympäristön. Rauma on myös logisti­sesti hyvä paikka, sillä täällä kaikki on kompaktisti lähellä ja alueella on monipuolinen kattaus osaavia toimijoita”, Osara sanoo.

Hän on työskennellyt BMH Technologyn toimitusjohtajana nyt neljän vuoden ajan. Jo ennen tätä Osara työskenteli lähes 20 vuoden ajan kansainvälisen liiketoiminnan tehtä­vissä useilla eri toimialoilla.

”Olen työskennellyt esimerkiksi paperi­ ja selluteolli­suudessa, sekä energia­ ja teknologiateollisuudessa. Eri näkökulmista ja monipuolisesta kokemuksesta on runsaasti hyötyä nykyisessä tehtävässäni.”

Kokemäeltä maailmalle lähtenyt Osara on kotiutunut Raumalle hyvin. Tästä kertoo jo se, että mies on ehtinyt hankkia itselleen veneen.

”Kun muutin Raumalle, vaihdoin moottoripyörän paattiin. Käymme veneilemässä pääsääntöisesti Rauman saaristossa ja lähialueilla. Harrastan aktiivisesti myös eri kamppailu­lajeja. Lisäksi käyn metsästämässä ja laitan ruokaa hyvinkin antaumuksella.”


Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Rauman kauppakamarilehdessä 2/2022. Teksti ja kuvat: Marko Östman, Viestintäosakeyhtiö Bonde.