Korjausrakentamisen osaamista ympäri Satakuntaa

Rakennusten korjausvelka on ehtinyt kasvaa Suomessa huomattavaksi. Tämä on avannut markkinoita myös yli 40 vuotta toimineelle korjausrakennusyritys Veljet Mäkilä Oy:lle, jonka työmaita näkeekin tasaisesti ympäri Satakuntaa. Yrityksen toimitusjohtaja Jani Peltonen avaa hieman ajankohtaista tilannetta rakennusalalla sekä kommentoi osaamisen tasoa ja sen tarpeita yrityksen näkökulmasta.

Veljet Mäkilä toimitusjohtaja, Jani Peltonen

Millainen kulunut vuosi on ollut teille?

Julkisivurakentaminen ja korjaussaneeraaminen ovat työllistäneet meitä hyvin, johtuen luultavasti siitä, että rakennuksien korjausvelka on suuri, muun muassa kouluilla ja muilla julkisilla rakennuksilla sekä taloyhtiöillä. Päätöksenteko kuitenkin tuntuu tuottavan ongelmia niin yksityisellä kuin julkisella puolella ja lupa-asioiden pitkä käsittelyaika hidastaa prosesseja.

Myös korona aiheutti keväällä lykkäyksiä päätöksiin, mutta rakentamisen tilanne on loppuvuotta kohti edetessä normalisoitunut. Korjausrakentaminen on muuttunut toimikauteni aikana hyvin paljon. Nykyään pitää työmailla huomioida monta eri tekijää ja toimijaa. Erilaiset haitta-aineet pitää huomioida kuten asbesti ja kvartsipöly. Ulkopuolen kosteudenhallinta on yleistynyt työmailla. Huomattavasti enemmän käytetään rakennusten sisäpuolen ylläpitoon resursseja kuin ulkorakenteisiin.


Miltä tulevaisuus näyttää?

Korjausrakentamisen kohteita on tulossa kilpailutukseen niin Porin kuin Raumankin alueella.


MIten huolehditte henkilöstön osaamisesta?

Käytäntö pitää vahvasti yleisesti osaamistamme yllä. Lisäksi henkilöstö osallistuu säännöllisesti lupakorttikoulutuksiin.


Miten rekrytoitte uusia työntekijöitä?

Olemme pääsääntöisesti pyrkineet palkkaamaan tehtäviin paikallisia tekijöitä. Uusien osaajien löytäminen rakennusalalle on kuitenkin ajoittain ollut haastavaa. Tiettyihin tehtäviin on todella vaikea löytää osaajia, esimerkiksi julkisivurappaukseen. Olemmekin kouluttaneet henkilöitä näihin tehtäviin käytännön kautta.

Yhtenä rekrytointikanavana on oppilaitosten kanssa järjestetty yhteistyössä oppisopimuskoulutusta. Tässä vain on ongelmia luonut oppisopimuksen vastuunjaon epätasaisuus. Koen, että suurin riski on yrittäjällä. On ollut esimerkiksi tilanne, jossa koulutimme oppisopimuksella henkilön muutaman vuoden ajan, joka kuitenkin siirtyi valmistumisen jälkeen jatko-opiskelemaan.


Jos voisit matkustaa ajassa taaksepäin, mitä sanoisit aloittelevalle itsellesi?

Muista käytännön kokemus - siitä on vielä jatkossa paljon hyötyä. Olen ollut rakennusalan tehtävissä ensimmäisistä kesätöistä lähtien. Tästä on ollut erittäin suuri apu yrityksen johtamisessa ja asiakkaiden kanssa toimimisessa.