​​​​​​​LVI-menestyjän pelikenttänä koko Suomi

RauHeat Oy:llä on takana jo yli 50 000 LVI-tuotteiden toimitusprojektia yli maakuntarajojen ja jopa Ruotsiin asti. Visiona LVI-tuotteiden maahantuontiyrityksellä on olla tunnettu täsmällisestä toimituksesta, palveluhenkisyydestä sekä markkinoiden laadukkaimmista LVI-tuotteista. Yrityksen toimitusjohtaja Lassi Ojala kertoo, mitä yritykselle kuuluu ja mitä osaaminen RauHeat Oy:llä merkitsee.

Lassi Ojala, RauHeat Oy:n toimitusjohtaja.

Millainen kulunut vuosi on ollut teille?

Kevään tilanne vaikutti meihin viivyttäen silloisia projekteja, mutta tilanne on nyt normalisoitunut syksyn aikana. Välilliset vaikutukset saattavat näkyä hieman myöhemmin, kun odotettavissa on lievää pientalorakentamisen hiipumista, mutta yleisesti ottaen vaikutukset ovat olleet pienempiä kuin mitä aluksi pelättiin.

Kehityksessä olemme vuoden aikana panostaneet parempien toimintavalmiuksien saavuttamiseksi sisäisiin prosesseihin ja niitä on paranneltu esimerkiksi ottamalla käyttöön uusia toiminnanohjausjärjestelmiä ja panostettu hallittavuuteen sekä analytiikkaan. Toiminnat ovat muuten pysyneet ennallaan ja on pyritty myös pitämään hyvää mainettamme yllä.


Miltä tulevaisuus näyttää?

Tulevaisuudessa toivomme tapahtuvan positiivisia muutoksia, kuten kasvua ja tunnettavuuden lisääntymistä ympäri Suomen. Olemme kohtuullisen tunnettu toimija jo nyt, mutta me odotamme vielä paljon enemmän. Uuden kansainvälisen emoyhtiön myötä meillä on entistä paremmat edellytykset päästä kasvamaan isommaksi toimijaksi Suomen LVI-markkinoilla.


MIten huolehditte henkilöstön osaamisesta?

Meillä on paljon ihmisiä, joilla on pitkä kokemus alalta, jolloin kompetenssi sekä kokemus ovat kehittyneet huippuunsa. Asiantuntemuksen ylläpitämiseksi meillä on sisäisiä koulutusohjelmia, kun puhutaan esimerkiksi myyntikoulutuksista. Teemme lisäksi läheistä yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa. Ideana on tietysti se, että meidän tulee tuntea tuotteet, joita myymme sekä kenttä, jossa toimimme. Olemme panostaneet koulutuksiin ja tarkoitus on jatkossakin panostaa, jotta henkilöstön tietotaito ja kompetenssi pysyisivät näillä toimenpiteillä ajan tasalla. Ruotsalainen OEM International AB- konserni, johon kuulumme, myös järjestää koulutusohjelmia, joita olemme hyödyntäneet.


Miten rekrytoitte uusia työntekijöitä?

Välillä rekrytoiminen on tuntunut hieman haasteelliselta, koska varsinaista täsmäkoulutusta alalle ei ole. Koulutukseltaan LVI-alan insinööri vastaa varmasti eniten tarvittua asiantuntijaa. Tähänastisissa rekrytointitapauksissa olemme lähestyneet oppilaitoksia, löytäneet osaajia suoraan asiakaskentältä sekä ottaneet yhteyttä erinäisiin LVI-alan yhdistyksiin. Myös perinteisiä rekrytointialustoja on käytetty hyödyksi.

Haasteellinen sanoa mistä parhaiten osaajia tavoittaisi, mutta varmasti yksi tyypillisimmistä tavoista on sukulaisen tai tuttavan välityksellä uuden työntekijän tulo taloon eli taloon kasvaminen.


Jos voisit matkustaa ajassa taaksepäin, mitä sanoisit aloittelevalle itsellesi?

Ennen kaikkea kehottaisin itseäni olemaan kärsivällisempi. Luultavasti myös käyttämään enemmän aikaa ympäristön havainnointiin ja asioiden opetteluun ennen toimintaa, jotta pystyisin perustellummin tekemään päätöksiä.