Rauman kauppakamarin juhlavuoden kumppanit esittäytyvät | OP Länsi-Suomi


OP Länsi-Suomi on satakuntalainen pankki, jonka toimialue koostuu Rauman, Porin ja Kankaanpään talousalueista. Perustehtävämme mukaisesti edistämme omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Omistaja-asiakkaita pankilla on noin 84000 ja asiakasliiketoimintamme volyymi on 6,4 miljardia euroa. Taloutemme ja markkina-asemamme ovat vahvassa kunnossa. Konserniimme kuuluu lisäksi OP Koti Länsi-Suomi Oy, jonka ammattilaiset tarjoavat luotettavaa ja laadukasta asuntovälitystä ja isännöintiä.

​​​​​​​

Mikä tekee Rauman seudusta hyvän toimintaympäristön tulevaisuudessa?

Rauman seudun mahtava merellinen luonto ja toisaalta yrityselämän dynaaminen vauhti muodostavat erinomaisen voittavan yhdistelmän. Rauma on ihmisen kokoinen kaupunki, jossa on hyvä palveluvarustus ja palveluiden helppo saavutettavuus. Töitä on hyvin tarjolla, kustannustaso on varsin maltillinen ja opiskelumahdollisuudetkin ovat monipuoliset.


Mitä kehitettävää Rauman seudulla on?

Liikenneyhteyksien edelleen kehittäminen on tärkeää alueen merkittävän teollisen- ja yritystoiminnan laajentumisen ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Sataman toimintaedellytysten ja valtatie 8:n edelleen kehittäminen ovat avaintavoitteita. Alueellisen koulutustarjonnan laadun ja laajuuden jatkuva kehittäminen ovat myös elinvoiman kehittämisen avaintyökaluja. Edellä mainitutkaan eivät vielä riitä, vaan ihmiset vaativat ja odottavat yhä enemmän elinympäristön viihtyvyyden tason suhteen. Tämä on tärkeää pitää mielessä.


​​​​​​​Miten yrityksemme olisi tässä kehityksessä mukana ja millaisin panostuksin?

OP Länsi-Suomi rahoittaa alueen yrityksiä ja kotitalouksia monenlaisissa hankkeissa. Tämä toimii alueen elinvoiman kehittämisen perustavanlaatuisena 'verisuoniverkostona'. Olemme perinteisesti tukeneet ja mahdollistaneet mittavasti alueen yliopistollista ja AMK- koulutusta. Pidän tärkeänä myös, että OP Länsi-Suomi on mukana monen liikunta- ja urheiluseuran yhteistyökumppanina – seuratoiminta on elämisen laadun ja riemun tuottamisen tärkeä elementti. Eikä pidä unohtaa sitäkään, että paikallisena toimijana OP Länsi-Suomi kuuluu vuodesta toiseen alueen suurimpien yhteisöveron maksajien joukkoon.

​​​​​​​

"Lykym botkui ja friski myättäst dynaamiselle 40-vuotiaalle."

Matti Kiuru, toimitusjohtaja, Op Länsi-Suomi