Suomalaisen sokerin saatavuus on osa huoltovarmuutta

Suomen sokeriteollisuuden muodostaa tällä hetkellä Säkylässä sijaitseva Sucros Oy ja tämän Porkkalassa sijaitseva tytäryhtiö Suomen sokeri Oy. Säkylässä juurikkaat prosessoidaan juurikassokeriksi, joka osin jatkojalostetaan Suomen sokeri Oy:ssä erilaisiksi sokerituotteiksi. Yhtiöllä on oman toimialansa ainoana edustajana keskeinen rooli kotimaan ruokatuotannon huoltovarmuudessa. Jatkuvuuden ja kestävyyden nimissä Sucros Oy investoi kahden lähivuoden aikana lähes kuusi miljoonaa euroa puhtaampiin energiaratkaisuihin.

Sokeri on yksi elintarvike- ja juomateollisuuden keskeinen raaka-aine, jonka saatavuus on kriittistä. Tällä hetkellä sokeri ei kuitenkaan kuulu huoltovarmuusvarastoinnin pariin. Yhtiön toimitusjohtaja Tero Tanner avaa kotimaisen sokerintuotannon haavoittuvuutta:

”Sokerijuurikkaan saatavuus kotimaan tiloilta on yksi sokeriteollisuuden jatkuvuuden avainkysymys. Maatilojen määrä on parissa vuosikymmenessä vähentynyt radikaalisti. Teemme jatkuvasti töitä viljelijöiden houkuttamiseksi juurikasviljelyn pariin, mutta kilpailu peltopinta-alasta on kovaa.”

”Toinen sokerijuurikkaan viljelyn suurimmista riskeistä on laadukkaan juurikkaan siemenen saatavuus. Juurikas on kaksivuotinen kasvi, mikä haastaa saatavuutta. Siemen on muodoltaan luonnostaan erittäin epätasainen, minkä vuoksi siemenet täytyy ennen viljelyä prosessoida juoksevaan muotoon. Tällä hetkellä kylvökelpoisia juurikkaan siemeniä kasvatetaan käytännössä vain kahdessa kylässä koko EU:n alueella, joten tuotanto on maantieteellisesti hyvin keskittynyt. Kansallisia siemenvarastoja ei ole.”

Sucros Oy:n toimitusjohtaja Tero Tanner.

​​​​​​​​​​​​​​

Energiaintensiivinen sokerijuurikkaan uuttoprosessi on toteutettu Säkylässä aiemmin hyödyntämällä kivihiiltä. Yhtiö tekee parhaillaan siirtymää vihreämpään energiaan, jossa kivihiili jatkossa korvataan Gasumin toimittamalla LNG:llä. Käyttöä varten Säkylään rakennetaan vuoden 2023 aikana terminaali, johon kuuluvat LNG:n varastointi, höyrystin ja teollisuusautomaatiot.


”Panostamme parhaillaan Säkylän tehtaan energiasiirtymään investoimalla miljoonia euroja vähähiilisempään energiaratkaisuun. Tehtaan vuotuiset hiilidioksidipäästöt vähenevät Säkylän kunnan alueella vuoden aikana tapahtuvan autoilun verran”, toteaa Tanner silmin nähden mielissään tehtyyn ratkaisuun liittyen.