Ti 8.10.2019: Neuvottelutaidon koulutus PERUTTU

Ajankohta:8.10.2019 , 09:00-16.00 ( lounas 12.00-13.00)
Paikka:Villa Tallbo
Osoite:Petäjäksentie 178, Rauma
Koulutus soveltuu luottamusmiehille, myyjille, projekteista vastaaville ja ihan puhtaasti neuvottelua työkseenkin käyville (esim. TES-kontekstissa) henkilöille.

Valmennuksessa osallistujat saavat:
• Keskeiset strategisen neuvottelun opit ja käsitteet
Työkalut neuvottelutilanteisiin valmistautumiseen
Harjoitusta neuvottelujen käymisestä
• Constran Neuvottelutaidon pikaoppaan itsenäistä kertausta ja opiskelua varten

Neuvotteluvalmennuksen sisältö
9.00 Aloitus
• Esittelyt
• Valmennuksen tavoite
• Tavoitteellisen neuvottelun perusperiaatteet
9.30 1. neuvotteluharjoitus*
10.30 1. harjoituksen purku ja keskeiset opit
• Sisäisten neuvottelujen merkitys
• Lyhyen vs. pitkän tähtäimen strategia
• Tulkinnat toisen käytöksestä
• Yhteisen tavoitteen tunnistaminen

11.30 2. neuvotteluharjoitus*
• Valmistautuminen
• Neuvottelut

12.00 Lounastauko

13.00 2. harjoituksen purku ja keskeiset opit
• Ensimmäisen tarjouksen merkitys
• Kunnianhimoisen tavoitteen asettaminen
• Objektiiviset kriteerit argumentoinnissa
• Eettisyys neuvottelemisessa

13.45 Strategisen neuvottelun perusperiaatteet
• Intressit, positiot ja tulkinnat
• BATNA – Voimaa neuvotteluihin
14.00 Valmistautuminen 3. harjoitukseen
15.00 3. neuvotteluharjoitus*
15.20 3. harjoituksen purku ja keskeiset opit
• Oman ja toisen intressien ymmärtäminen
• Neuvoteltavien asioiden priorisointi
• Yhteisen maaperän löytäminen
• Arvon luominen neuvottelussa

16.00 Loppuyhteenveto ja lopetus

Ilmoittautuminen 1.10.2019 mennessä.