To 29.8.2019: Uusi työaikalaki
​​​​​​​- muutamia paikkoja vielä vapaana

Työaikalaki uudistuu - oletko valmis? Uuden työaikalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on
vastata paremmin työelämän muutoksiin.
Ajankohta:Torstai 29.08.2019, klo 12:45 - 16:00
Paikka:Villa Tallbo
Osoite:Petäjäksentie 178, 26100 Rauma

Tule kuulemaan uudistuksesta käytännönläheiseen koulutukseen!

Muutoksia on luvassa työaikalain keskeisiin lähtökohtiin, kuten työajan käsitteeseen ja lain soveltamisalaan. Nykyinen työaikalaki on tarkoitus korvata 1.1.2020 voimaan tulevalla työaikalailla.

Käytännönläheisessä koulutuksessa saat vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
• Mitä ovat käytännön muutokset edelliseen lakiin verrattuna?
• Kuinka työaikakäsite muuttuu?
• Mitä tarkoittavat uudet joustotyöaikasäännökset?
• Mikä on työaikapankki?

Asiantuntijana lakimies Alexa Kavasto, Helsingin seudun kauppakamari
Ohjelma:
12.45 Kahvi
13.00 Lain soveltamisala
• lain soveltamisalan piiriin kuuluvat
• soveltamisalapoikkeukset erityisesti lain soveltuminen johtajiin ja liikkuvaa työtä tekeviin
Työaikajoustot
• säännöllisen työajan pidentäminen
• joustotyöaika
• liukuva työaika
• työaikapankki
Työajaksi luettava aika ja varallaolo
• sopimukseen/työaikalakiin perustuva työaika
• lepoajat
• varallaolo
Lisä- ja ylityö ja enimmäistyöaika
• lisätyön muodostuminen
• ylityön muodostuminen
• uusi säännös enimmäistyöajasta
• hätätyö
Kanneajat
16.00 Tilaisuus päättyy

Tarjoilut: kaksi kertaa kahvi ja hedelmiä
Hinta: Jäsenetuhinta: 275,00 € + alv 24 % muille 385,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja tarjoilu.

Peruutusehdot:
Peruutukset korvauksetta viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Muussa tapauksessa kauppakamari perii 50 % kurssimaksusta.