Luottamushenkilöt kauppakamarin toiminnan ytimessä - luottamushenkilö kick-off 28.2.2024

Rauman kauppakamarin toiminta rakentuu yhteistyöstä seudun yritysten kanssa. Toiminnan luja selkäranka koostuu hallituksessa, valtuuskunnassa sekä seitsemässä valiokunnassa toimivasta yli 150 hengen aktiivisesta asiantuntijajoukosta.

Keskiviikkona 28.2.2024 Rauman kauppakamarin luottamushenkilöiden kick-off-tilaisuudessa Teknologiatalo Sytyttimessä käynnistettiin vuoden 2024 valiokuntatyöskentely verkostoituen 36 aktiivin kanssa.

Tilaisuuden avasi kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Sari De Meulder ja vieraaksemme saimme psykologian tohtori ja aivotutkija Mona Moisalan, viestinään meille kuinka merkityksellistä aivojen palautuminen on työntekemisen kannalta ja antoi konkreettisia vinkkejä siitä, miten aivojen ylikuormituksesta on mahdollista päästä eroon.


Tilaisuuden loppupuolella osallistujat pohtivat valiokuntakohtaisesti keskeisiä tavoitteita ja kärkiä toimintavuodelle. Keskustelua herätteli kauppakamarin luottamushenkilökysely, jonka tuloksia kauppakamarin toimitusjohtaja Janne Ussa esitteli. Kehityshankkeita valiokuntatyöskentelyyn kyselytulosten ja keskustelun kautta keskeisiksi teemoiksi nousi muun muassa yritysten toimintaedellytysten turvaaminen, veto- ja pitovoiman vahvistaminen, liikenneyhteyksien kehittäminen ja huoltovarmuuden ylläpitäminen, NATO-mahdollisuuksien selvittäminen, oppilaitosyhteistyön parantaminen ja systemaattinen lausuntojen tekeminen.