Vuodenvaihteen tervehdys Rauman kauppakamarilta

vs. toimitusjohtajaJanne Ussa

Kuluneena vuonna Rauman kauppakamari on edelleen toiminut vahvasti lakisääteisissä tehtävissään eli kauppakamarilain mukaisesti kehittänyt toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä hoitanut sille säädettyjä ja määrättyjä julkisia tehtäviä.

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksien parantamisessa pääpaino on tänä vuonna ollut osaavan työvoiman saamisessa seutukunnan yrityksille. Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä käynnistyi syksyllä Satakunnan Ammattikorkeakoulussa elintarviketuotantoon suuntautuva amk-elintarvikeinsinöörikoulutus, jossa aloitti 20 opiskelijaa. Koulutusohjelmaa on tukemassa useita seutukunnan yrityksiä. Yritykset ovat tarjonneet koulutusohjelmalle tukea erilaisten projektitöiden ja harjoittelupaikkojen muodossa. Lisäksi meriteollisuusklusterin uusi oppimisympäristö, Seaside Campus, on avannut mahdollisuuksia tiiviiseen vuorovaikutukseen paikallisten yritysten ja oppilaitosten välillä.


Yhteistyössä Satakunnan kauppakamarin kanssa toteutettiin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä syvällisesti tarkastelevat Lumipalloskenaariot. Jäsenyritykset osallistuivat aktiivisesti tähän tutkimustyöhön ja pyrkivät tunnistamaan ne tekijät, jotka vaikuttavat merkittävästi yritysten toimintaan. Syksyn aikana eri valiokunnissa käsiteltiin yli 60 yritysjohtajan antamia näkemyksiä. Näistä keskusteluista kiteytyi neljä keskeistä kehityssuuntaa, jotka saivat nimet "Digitalisaatio", "Maailmanlaajuinen kilpailu", "Energiatransformaatio" ja "Joustavuus uhkien torjunnassa". Näiden teemojen syventäminen ja kehittäminen jatkuu ensi vuonna eri foorumeilla.


Liikenneyhteyksien kehittäminen tukee myös vahvasti yritysten toimintaa ja siksi kauppakamarit tekevät töitä myös seutukunnan saavutettavuuden eteen. Meille tärkeitä yhteyksiä ovat erityisesti valtatiet 8 ja 12 sekä henkilöjunaliikenteen aloitus. Varsinkin henkilöjunaa useat yritykset kaipaavat myös työvoiman paremman saatavuuden takia. Valtatie 8:n nelikaistaistaminen Eurajoki - Rauma välillä nytkähti piirun verran eteenpäin tien linjauspäätöksen myötä. Samoin eduskunnan myöntämällä 190 000 eur ”joulurahalla” saadaan tien digitalisointia erikoiskuljetusten seurantapilotoinnin myötä vihdoin aloitettua.


Kauppakamarit ovat myös aktiivisia EU-vaikuttajia, ja tämän vuoksi Rauman kauppakamari osallistui vuotuiseen toimitusjohtajamatkaan EU:n päätöksenteon ytimeen, EU-parlamenttiin ja komissioon. Matka vakuutti kauppakamarin siitä, että EU:n toiminta on laadukasta ja ammattitaitoista. Kuitenkin huoli tulevaisuudesta herää, kun suuri osa suomalaisista virkamiehistä on eläköitymässä seuraavan kahden vuoden aikana. Kauppakamari painottaakin tarvetta rekrytoida nuoria suomalaisia osaajia EU-virkamieskuntaan ja näin varmistaa kotimaisten olosuhteiden hyvä tuntemus myös jatkossa.


Rauman kauppakamarin vaikuttamistyö jatkuu taas ensi vuonna, mutta millainen vuosi meillä onkaan edessä? Tulevan ennustaminen on aina hankalaa, joten muutamia havaintoja tämänhetkisen tietämyksen valossa. Taloustilanne on edelleen haastava ja useilla aloilla on nähty kysynnän laskua syksyn aikana. Onneksi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) viimeisin suhdannebarometri kuitenkin tarjoaa toivoa, sillä luottamuslukemat ovat kohonneet. Tulosten perusteella luottamuslukemat ovat nousussa kaikilla päätoimialoilla ja edellisen kerran tällainen tilanne oli lokakuussa 2021. Näyttäisi siis siltä, että yritysten luottamuksessa pohjakosketus olisi jo nähty. Euroopan keskuspankin (EKP) varovaisen positiivinen korkonäkemys ensi vuodelle tukee tätä näkemystä ja toiveissa on jo korkojen laskua. Muutoksia tulee ensi vuonna mm. yritysten kannalta verotukseen liittyen tutkimus- ja kehittämistoiminnan kasvuun perustuvan verokannustimen soveltamiseen, joten tervetuloa vaan koulutustilaisuuksiimme päivittämään omaa osaamistasi. Koulutustarjonnastamme löytyy laaja valikoima erilaisia ajankohtaisia aiheita.


Näissä tunnelmissa kauppakamarin tiimi – Päivi, Heini ja Janne – haluaa vielä kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna ja toivottaa oikein Menestyksekästä Uutta Vuotta 2024!