Epävarmuuden kasvu heijastuu talousnäkymiin myös Satakunnassa

Kauppakamarien tuoreen kyselyn mukaan epävarmuus yritysten liiketoimintaympäristössä kasvaa.

Ukrainan sodan välilliset vaikutukset raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuden ja kohonneiden hintatasojen myötä heikentävät ennustettavuutta oleellisesti ja aiheuttavat nopeasyklisyyttä kaupankäyntiin. Muuttuva pakotetilanne pitää yritykset varsin hereillä. Muutoksiin sopeutumisen on oltava nopeaa ja tehokasta. Ajantasaisen tiedon saannin merkitys korostuu, kun tilanne muuttuu lähes päivittäin.
Satakunnassa ollaan kuitenkin vielä optimistia ja liikevaihtonsa arvioi kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana 46 % vastanneista yrityksistä. Vastaavasti liikevaihdon pienenemistä ennakoi 16 % vastaajista. Investointien odotetaan kasvavan vuoteen 2021 verrattuna 29 % yrityksistä, kun taas investointien pienemistä ennakoi jo 31 %. Tilanne on tältä osin siis kahtia jakautunut.


Yrityksiä askarruttavat moniulotteisten toimintaketjujen muutokset. On vaikea hahmottaa, mistä kaikesta voi tulla pulaa. Teräksen ja erilaisten komponenttien saatavuus voinee näkyä jopa tuotantokatkoksina ja esim. raaka-aine- ja logistiikkakustannuksissa on erittäin merkittäviä kasvuja. Osassa yrityksissä on jouduttu järjestelemään uusiksi logistiikkaa ja miettimään vaihtoehtoisia toimitusketjuja. Myös energian saatavuus ja hinta nousevat esiin isoina kysymyksinä, mukaan lukien liikenteen polttoaineet.
Kannattavuuden heikkenemistä ennakoikin kolmasosa vastanneista. Jopa paljon esillä ollut osaavan henkilöstön saatavuuden merkitys liiketoimintaa rajoittavana tekijänä (34 %) jää raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousun (48 %) ja toimitusvaikeuksien (41 %) taakse.
Yrityksistä noin puolet arvioi Venäjän pakotteiden ja sodan vaikuttavan jonkin verran heikentävästi ja merkittävästi heikentävän 13 %.


”Vientivetoisessa Satakunnassa olemme vahvasti kiinni kansainvälisissä tilaus-toimitusketjuissa. Vielä on vaikea nähdä kaikkia vaikutuksia yritystemme globaalien asiakkaiden liiketoimintaan ja vaikkapa investointihalukkuuteen. Muuttunut tilanne tullee olemaan vallalla pitkään, joten lähiajat tulevat haastamaan yrityksiä monella tapaa. Muutos on kuitenkin myös aina mahdollisuus. Esimerkiksi vihreän energian teknologioissa yrityksissämme on paljon tarjottavaa”, toteavat Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa ja Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore.

Kauppakamarien jäsenyrityksille tehty suhdannekysely tehtiin 15-17.3.2022 ja siihen vastasi 1926 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Satakunnasta vastaajia oli 116.

Kauppakamarien talouskyselyn tulokset maalis 2022.pdf


Lisätiedot:
Rauman kauppakamari, toimitusjohtaja Riikka Piispa, 040 708 8555
Satakunnan kauppakamari, toimitusjohtaja Minna Nore, 044 710 5364