EU:n ja Japanin välinen kauppasopimus astui voimaan 1.2.2019

Eu:n ja Japanin sopimuksen myötä syntyy vapaakauppa-alue, jossa asuu 635 miljoonaa ihmistä. Japani on yksi maailman suurimmista kuluttajamarkkinoista ja Kiinan jälkeen EU:n toiseksi suurin kauppakumppani Aasiassa. EU ja Japani vastaavat yhdessä noin kolmasosasta maailman bkt:tä. Vapaakaupan myötä EU:n viennin Japaniin on arvioitu yli kaksinkertaistuvan 80 miljardista eurosta 180 miljardiin euroon.

Sopimuksen myötä syntyy vapaakauppa-alue, jossa asuu 635 miljoonaa ihmistä. Japani on yksi maailman suurimmista kuluttajamarkkinoista ja Kiinan jälkeen EU:n toiseksi suurin kauppakumppani Aasiassa. EU ja Japani vastaavat yhdessä noin kolmasosasta maailman bkt:tä. Vapaakaupan myötä EU:n viennin Japaniin on arvioitu yli kaksinkertaistuvan 80 miljardista eurosta 180 miljardiin euroon.

Sopimus avaa Japanin markkinoita ja luo suomalaisyrityksille uusia kauppa- ja kasvumahdollisuuksia. Japanilaiset ovat kiinnostuneita suomalaisesta osaamisesta esimerkiksi energia-, metsäteollisuus- ja ICTsektoreilla sekä start-up toiminnasta. Suomella on hyvin positiivinen ja moderni imago Japanissa. Myös puhdas luonto ja suomalainen design kiinnostavat.

Japani kuuluu EU:n tavoin avointa, sääntöpohjaista kauppaa edistäviin maihin, mutta kauppatavat, kielimuuri ja kustannustaso saattavat hankaloittaa markkinoillepääsyä. Japanin markkinoille mennään etenkin yritysostojen ja –järjestelyjen kautta. Sopimusneuvotteluissa Japani on tehnyt merkittäviä, EU:n vaatimia uudistuksia, joiden seurauksena erilaisten kaupanesteiden määrä on vähentynyt. Japani on muun muassa helpottanut terveysteknologiatuotteiden lupamenettelyitä.

Sopimuksen tultua voimaan vientiä harjoittavan yrityksen tulee rekisteröityä niin sanottuun REX-tietokantaan, jotta se voi hyödyntää EU:n ja Japanin välisen kauppasopimuksen tullietuuksia. Hakemus rekisteröidyksi viejäksi (REX) laaditaan tullilomakkeella 1051s. Alle 6000 euron toimituksille rekisteröintiä ei vaadita.

Lisätietoa: