Hanna-Kaisa Desavelle luotsaamaan meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -konseptia​​​​​​​

Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -konseptissa on laitettu heti vuoden alusta uusi vaihde silmään, kun sen projektipäällikkönä on aloittanut Hanna-Kaisa Desavelle. Hän siirtyi tehtävään pakkausteollisuudesta, Amcorilta. Konseptin tavoitteena on luoda Raumalle meriteollisuuden osaamiskeskittymä, joka pohjautuu vahvaan ammatilliseen osaamiseen, monipuolisiin jatkuvan oppimisen koulutusmahdollisuuksiin ja ketteriin yhteistyöverkostoihin.

Hanna-Kaisalla on monipuolista kokemusta kaupallisista projekteista sekä asiakaspalvelun ja henkilöstön kehittämisestä. Ennen Amcorin kaupallisia kehitystehtäviä hän vei onnistuneesti läpi Porin yliopistokeskuksen kansainvälisen vaihto-opiskelun toimintamallin toteuttamisen. Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -konseptin myötä Hanna-Kaisa pääseekin jälleen häntä motivoivien tuttujen teemojen, verkostoitumisen ja osaamisen kehittämisen, pariin. Meriteollisuus toimialana on hänelle kuitenkin uusi, minkä hän kokee lisäävän entisestään työn kiinnostavuutta.

YHTEISTYÖLLÄ TAVOITTEISIIN

Hanna-Kaisa on konseptin vetovastuussa, mutta onnistuminen perustuu yhdessä tekemiseen. Konseptin kehittämisessä on tiiviisti mukana projektitiimi, joka koostuu Winnovan, SAMKin ja Rauman kauppakamarin asiantuntijoista. Puiston yritysten tuki on ollut ensiarvoisen tärkeää jo konseptin suunnitteluvaiheessa ja se näkyy kattavana pohjatyönä, jolta on hyvä ponnistaa konkreettisiin toimiin. Hanna-Kaisa kuitenkin korostaa, että käynnistysvaihe on aina kriittinen. Hän toivookin puiston yritysten tukea erityisesti omien oviensa avaamisessa, jotta saadaan muodostettua tiivis verkosto osaamisen kehittämisen ympärille. Näin päästään nopeasti käsiksi osaamistarpeiden tarkentamiseen ja oikein kohdistettuihin toimenpiteisiin. Tavoitteena on luoda ketterä palvelumalli, joka tähtää pysyvään toimintaan ja toimisi jatkossa kilpailuetuna muihin alan toimijoihin nähden. Konseptin myötä tavoitteena on myös lisätä alueen työmarkkinoiden houkuttelevuutta.

”Osaajapula ei ratkea hetkessä, mutta meillä on mahdollisuus tehdä nopeita, pieniä liikkeitä, jotka voivat osoittautua ratkaiseviksi”, Hanna-Kaisa sanoo. ”Nyt on hyvä paikka pysähtyä pohtimaan, miten puiston toimintaa voitaisiin tehdä näkyväksi opiskelijoille ja laajemmin työnhakijoille. Esimerkiksi opiskelijat ovat edelleen kiinnostuneita vahvoista yritysverkostostoista ja siitä, miten saada jalansijaa yritysmaailmaan jo opintojen aikana”, hän jatkaa.

Meri kiehtoo Hanna-Kaisaa myös vapaa-ajalla. Erityisesti melonta ja suppailu ovat lähellä sydäntä, myös uinti ja avanto virkistävät ympäri vuoden. Sujuvasti sekä englantia että ranskaa puhuva Hanna-Kaisa harrastaa kielten opiskelua ja parhaillaan preppauksen alla on italia. Monipuolista kielitaitoaan hän toivoo pääsevänsä hyödyntämään myös uudessa työssään.

Työt konseptin parissa ovat täydessä käynnissä, mm. oppimisympäristöbrändin kehittäminen on aloitettu, samoin puiston toimijoiden kontaktointi. Keväälle on suunnitelmissa esimerkiksi koulutuksiin liittyvä työpaja ja tapahtumaosallistumisia. Hanna-Kaisa kannustaa yrityksiä ottamaan häneen matalalla kynnyksellä yhteyttä konseptiin liittyen. Hanna-Kaisan työpisteet löytyvät sekä Meriteollisuuspuistosta että WinNovasta Suojantieltä.

Yhteyshenkilö / Lisätiedot: Hanna-Kaisa Desavelle, projektipäällikkö, Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -hanke (ESR) WinNova, hanna-kaisa.desavelle(at)winnova.fi, p. 044 455 8280

Konseptia kehitetään osana Keski-Suomen Ely-keskuksen rahoittamaa Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -hanketta (ESR).

KONSEPTIA TOTEUTTAMASSA:

  • LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY WINNOVA

  • SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU SAMK

  • RAUMAN KAUPPAKAMARI

  • SEASIDE INDUSTRY PARK RAUMA

PÄÄTOIMENPITEET:

  • OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TUKIPALVELU

  • OPPILAITOSTEN YHTEINEN PALVELUMALLI ASTEELTA TOISELLE OPISKELEVALLE TAI OSAAMISTAAN TÄYDENTÄVÄLLE MERITEOLLISUUDEN AMMATTILAISELLE


Lue lisää konseptista