Kannanotto Rauma-Kokemäki-henkilöjunaliikenteen puolesta viestii yhteisestä tavoitetilasta

Rauman seudun ja koko Satakunnan vetovoiman ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseksi sujuvat ja nopeat julkisen liikenteen yhteydet ovat ehdoton edellytys. Laaja joukko toimijoita on mukana viestimässä yhteisestä tavoitetilasta Rauma-Kokemäki-henkilöjunaliikenteen käynnistämiseksi vuodesta 2022 lähtien. Keskiviikkona 11.11. julkaistu ja valtiotason päättäjille suunnattu kannanotto kertoo siitä, että julkisen liikenteen kehittämiselle on tilausta laajalla alueella ja eri käyttäjäryhmien tahoilta.

AJANKOHTAISTA

Ajankohtaista on myös se, että Väyläviraston ja Rauman kaupungin yhdessä laatima ratasuunnitelma uudesta henkilöjunaliikenteen seisakkeesta valmistuu loppuvuoden aikana. Toimimalla syöttöliikenteenä Pori-Tampere-junayhteyksille uusi yhteys tukee koko Pori-Tampere-välisen henkilöjunaliikenteen kasvua. Tulevaisuuden matkustajapotentiaalia lisää myös mahdollisuus Eurajoen ja Euran seisakkeiden käyttöön ottamiselle.

MATKUSTAJAPOTENTIAALI ON 150 000-200 000 MATKAA VUODESSA
Rauman seudulla on runsaasti kansainvälisiä ja kasvavia yrityksiä, joiden henkilöstö liikkuu pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin. Kansainvälinen liiketoiminta ja teollisuuden huoltoseisokit tuovat paikkakunnalle vuosittain tuhansia vieraita – tällä hetkellä lähinnä autoilla. Rauma on myös yli 2500 opiskelijan kaupunki – täällä sijaitsevat vetovoimaiset Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä toisen asteen oppilaitokset WinNova ja Rauman lukio. Rauma on kotimaisen ja kansainvälisen matkailun nousevia helmiä. Raumalla käy vuosittain lähes 500 000 matkailijaa, määrässä tavoitellaan 10 % vuosikasvua. Kotimaan matkailun nousubuumissa junaliikenne toisi seudulle runsaasti uutta, ympäristötietoista matkailijavirtaa, mikä mahdollistaisi kasvua koko matkailutoimialalle tapahtumat ja kaupan alan mukaan lukien.

MIKSI HENKILÖLIIKENNE ON SAATAVA KÄYNTIIN?
Rauman seudun ja koko Satakunnan vetovoiman ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseksi henkilöjunayhteys:

  • Siirtää liikennettä tieverkolta rautateille vähentäen hiilidioksidipäästöjä
  • Nopeuttaa ja parantaa merkittävästi julkisen liikenteen palvelutasoa Tampereen ja Helsingin suuntiin verrattuna linja-autoliikenteeseen
  • Mahdollistaa laajemman päivittäisen työssäkäynti- ja opiskelualueen kehittymisen
  • Toimimalla syöttöliikenteenä Pori-Tampere-junayhteyksille tukee koko Pori-Tampere-välisen henkilöjunaliikenteen kasvua
  • Tulevaisuudessa myös Eurajoen ja Euran kohdilla sijaitsevat seisakkeet tuovat liikenteelle kasvumahdollisuuksia.


MILLAINEN RATA ON NYT?
Pori/Rauma-Tampere-raideyhteys on yksi Suomen pääradan haara. Yhteysvälillä on hyvät valmiudet henkilöjunaliikenteen käynnistämiseksi: rata on nykyaikainen ja sähköistetty. Yhteysvälille saadaan mahdutettua tarvittavat henkilöliikennejunavuorot vailla ristiriitaa radalla kulkevan tavaraliikenteen kanssa. Raideyhteys on myös junaliikenteen ohjausjärjestelmää uudistavan ja lisäkapasiteettia mahdollistavan Digirata-hankkeen ensimmäinen kaupallinen pilottikohde vuodesta 2025 lähtien.

MITÄ TARVITAAN LIIKENTEEN KÄYNNISTÄMISEKSI?
Raumalle on rakennettava matkustajaliikenteen seisake, jonka kustannusarvio on 0,8 M€. Henkilöjuna-liikenteen liikennöintikustannukset puolestaan ovat noin 1,7 M€/vuosi.

TIETOPOHJA KUNNOSSA
Rauman kaupunki on teettänyt Rauma-Kokemäki-henkilöjunaliikenteestä liikenneselvityksen, jossa on kartoitettu junavuorojen aikatauluja ja yhteensovitus radalla kulkevan tavaraliikenteen kanssa. Väylävirasto on laatinut Rauman kaupungin kanssa ratasuunnitelman uudesta henkilöjunaliikenteen seisakkeesta, joka on parhaillaan nähtävillä Väyläviraston sivuilla. Suunnitelman on määrä olla lainvoimainen alkuvuodesta 2021.

KANNANOTTO
kannanotto henkilöjunaliikenne rauma kokemäki.pdf

Lisätiedot:
Johanna Luukkonen, Rauman kaupunginjohtaja, puh. 040 673 2001
Riikka Piispa, Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja, puh. 040 708 8555