Kauppakamarikysely: Kansallinen rokotustodistus ja työterveyshuollolle täysi korvaus rokotuksista

Kauppakamarien jäsenyritykset vaativat, että Suomeen on saatava kansallinen, monikielinen rokotustodistus, jonka turvin yritysten matkatyötä tekevät työntekijät pääsevät matkustamaan ulkomaille heti, kun maailma taas aukeaa. Kyselyyn vastanneet yritykset pitävät tärkeänä myös sitä, että työterveyshuolto otetaan mukaan järjestämään rokotuksia ja että rokotuksista aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan on hyvin todennäköistä, että rokotustodistus tulee olemaan pakollinen tai asioita jouduttava asiakirja eri puolella maailmaa, kun matkustaminen rajojen yli on jälleen mahdollista.

”On vaara, että Suomi häviää tämän kilpajuoksun, jollei toimita välittömästi. Viranomaisten pitää nyt pikaisesti valmistella kansainväliset kriteerit täyttävä todistus. OmaKannasta tulostettu suomenkielinen paperi ei riitä kansainvälisillä lentokentillä tai rajanylityspaikoilla”, Romakkaniemi sanoo.

”Vientiyrityksiemme työntekijöiden on päästävä matkustamaan ulkomaille heti ensimmäisten joukossa tekemään kauppasopimuksia, kun tilanne sen jälleen sallii. Erityisesti uusien asiakkuuksien kanssa luottamus rakennetaan kasvokkaisissa neuvotteluissa, asiakkaiden pöytien äärellä. Vuorovaikutuksella on iso merkitys, kaikkea ei voi etäyhteyksin hoitaa”, Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa sanoo.

”Myös käynnissä olevien asiakasprojektien ja asennustöiden tehokas hoitaminen sekä useat logistiikan tehtävät ovat erityisen riippuvaisia matkustuskäytännöistä”, toteaa Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore.

Työterveyshuollolle täysimääräinen korvaus

Kyselyyn vastasi yli 3000 kauppakamarien jäsenyritystä, joista Rauman seudulta lähes 50 ja Satakunnan kauppakamarin alueelta reilut 100. Kansallisesti peräti 75 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä katsoi, että kansallinen, kansainväliset kriteerit täyttävä rokotustodistus on välttämätön. Vielä suurempi osa vastanneista, 85 prosenttia katsoi, että työterveyshuollon järjestämistä rokotuksista pitää saada täysimääräinen korvaus.

”On hyvä juttu, että hallitus teki periaatepäätöksen työterveyshuollon mukaan ottamisesta rokotusten järjestämiseen. Tämä mahdollistaa rokotusten toteutuksen vauhdilla, kun rokotteita on riittävästi saatavilla. Työterveyshuollon tekemät rokotukset tulee kuitenkin korvata täysimääräisesti.”, Piispa toteaa.

Rokotusjärjestystä tulisi miettiä työperusteisemmaksi

Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin puolet katsoo, että hallituksen ja terveysviranomaisten laatima rokotusjärjestys on toimiva. Kuitenkin 43 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä muuttaisi rokotusjärjestystä niin, että terveydenhoitohenkilökunnan ja riskiryhmien rokottamisen jälkeen rokotusvuoro määräytyisi työperusteisesti.

Vastaajien mielestä asiakaspalvelijoiden, kuten kauppojen kassahenkilökunnan, ravintolatyöntekijöiden ja bussikuskien pitäisi olla rokotusvuorossa ensimmäisinä. Sen jälkeen pitäisi rokottaa opettajat ja päiväkotien henkilöstö sekä työkseen ulkomailla tai kotimaassa matkustavat.

”Säästämme henkiä ja avaamme taloutta nopeammin, jos rokotamme nyt valittujen riskiryhmien jälkeenkin priorisoiden niitä, jotka liikkuvat ja ovat ihmisten kanssa kontaktissa eniten. Tähän tarvitaan tarkentavaa kansallista ohjeistusta”, huomauttaa Romakkaniemi.

Kauppakamarien kysely tehtiin 2.2.2021. Kyselyyn vastasi 3143 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10. ja 1.12.

Liite: Kysely yrityksille koronavirustilanteesta


Lisätiedot:

Riikka Piispa
Rauman kauppakamari
+358 40 708 8555
riikka.piispa@rauma.chamber.fi

Minna Nore
Satakunnan kauppakamari
+358 44 710 5364
minna.nore@satakunnankauppakamari.fi