Kärkinä saavutettavuus, yritys-oppilaitosyhteistyö sekä johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

Rauman kauppakamarin syyskokous suuntasi vuoden 2021 toimintaa torstaina 12.11.2020. Kärkihankkeina tulevana vuonna ovat saavutettavuuden parantaminen, yritys-oppilaitosyhteistyön lisääminen sekä johtamisen ja esimiestyön kehittäminen. Kauppakamarin puheenjohtajana jatkaa Mika Marttila. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Teppo Rantanen Biolan Oy:stä ja Jussi Seppälä Lähi-Tapiola Länsi-Suomesta.

”Tuleva vuosi tulee olemaan monelle yritykselle koronan takia haastava. Rauman kauppakamari tukee yritysten koronasta selviytymistä tarjoamalla ajantasaista tietoa, lakineuvontaa, koulutuksia ja tapahtumia jäsenyrityksille ja sidosryhmille. Hyvän johtamisen ja esimiestyön merkitys on korostunut tänä vuonna koronakriisin ollessa kovimmillaan. Tätä osa-aluetta haluamme entistä ponnekkaammin nostaa esille tulevina vuosina. Myös saavutettavuus on toki edelleen erittäin tärkeä kärkemme”, toteaa Rauman kauppakamarin puheenjohtaja Mika Marttila.

”Koronan jälkeinen kasvu on pitkälti riippuvainen vientiyritysten menestymisestä. Globaaleiden markkinoiden muutokset, mukaan luettuina eri alueiden koronasta elpyminen, Kiinan merkitys, Brexit ja USA:n vaalien jälkeinen kauppapolitiikka, ovat tiukasti seurannassa. Pystymme koulutusten, puhelinneuvontapalvelun ja kansainvälisen kauppakamariverkoston kautta, yhteistyössä muun muassa Business Finlandin kanssa tarjoamaan tukea vientiponnisteluissa”, ynnää yhteen kansainvälisiä teemoja Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa.

Rauman kauppakamarin koulutustarjonta tulee olemaan pitkälti ainakin kevään ajan vielä verkossa tapahtumaa koulutusta. Heti kun koronatilanne helpottaa järjestämme lähikoulutuksia, joita odotellaan kovasti. Tarjonnassa tulee olemaan hallitustyön, esimiestyön ja johtamisen osa-alueita. Talous- ja palkkahallinto sekä kansainvälisen kaupan koulutukset ovat myös tarjonnassamme. Meillä on asiantunteva koulutusverkosto käytössämme ja pystymme tarjoamaan myös monista osa-alueista yrityskohtaisia täsmäkoulutuksia, joista on kertynyt hyvää kokemusta", kertoo Rauman kauppakamarin koulutuspäällikkö Päivi Junnila.

Kärkihankkeina saavutettavuus, yritys-oppilaitosyhteistyö sekä johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

Rauman kauppakamarin kärkihankkeiksi tulevalle vuodelle valikoituivat saavutettavuuden parantaminen, yritys-oppilaitosyhteistyön lisääminen sekä johtamisen ja esimiestyön kehittäminen. Saavutettavuuden osalta toimenpideohjelmassa ovat Vt8 Turku-Pori nelikaistaistuksen ja Rauma-Kokemäki-henkilöjunayhteyden puolesta vaikuttaminen. Yritys-oppilaitosyhteistyötä jatketaan kolmen klusterikohtaisen kehittämisyhteistyöverkoston kautta elintarviketeollisuudessa, muovi- ja komposiittiteollisuudessa ja meriteollisuuspuistossa. Johtamisen ja esimiestyön kehittämisessä keskitytään hyvän hallitustyön jalkauttamiseen. Tarkoitus on myös teettää jäsenten parissa tutkimus, jolla kartoitetaan johtamisen murrosta ja kehittämistarpeita.

Tuleva vuosi on myös Rauman kauppakamarin juhlavuosi, täyteen tulee 40 vuotta työtä elinkeinoelämän menestyksen eteen.

Rauman kauppakamarin syyskokouksessa päätettiin myös keskeisistä luottamushenkilövalinnoista vuodelle 2021

Rauman kauppakamarin puheenjohtajana jatkaa Mika Marttila Osuuskauppa Keulasta. Samoin varapuheenjohtajina jatkavat Sakke Suominen Euraprint Oy:stä ja Ari-Pekka Vanamo Metsä Fibreltä. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Teppo Rantanen Biolan Oy:stä ja Jussi Seppälä Lähi-Tapiola Länsi-Suomesta. Samalla kiitettiin erovuorossa olleita Timo Frimodigia Länsi-Suomen Osuuspankista sekä Pekka Auramaata Auramaa-Yhtiöt Oy:stä Rauman talousalueen eteen tehdystä työstä kauppakamarin hallituksessa.

Hallitus 2021

 • Mika Marttila Osuuskauppa Keula, puheenjohtaja
 • Sakke Suominen Euraprint Oy , 1. varapuheenjohtaja
 • Ari-Pekka Vanamo Metsä Fibre 2. varapuheenjohtaja
 • Juuso Luodesmeri Eurajoen Romu Oy
 • Johanna Luukkonen Rauman kaupunki
 • Janne Mokka Posiva Oy
 • Jussi Seppälä LähiTapiola Länsi-Suomi, uusi jäsen
 • Sirkku Suominen Terveystalo Rauma
 • Olli Rantanen Kongsberg Maritime Finland Oy
 • Teppo Rantanen Biolan Oy, uusi jäsen
 • Sari Reiman Texpro Oy
 • Petri Pakarinen K-Rauta Rauma
 • Sakari Toivonen Oras Oy


Lisätiedot:
Mika Marttila, puheenjohtaja, Rauman kauppakamari, puh. 044 733 0210
Riikka Piispa, toimitusjohtaja, Rauman kauppakamari, puh. 040 70 88 555.