Kauppakamarikysely: Kasvavat korkomenot ja sähkön hinnannousu hirvittävät

Yritykset kamppailevat nopeasti kohonneiden energiakustannusten kanssa ja synkkenevät näkymät taloudessa vaikuttavat laajasti suomalaisiin yrityksiin. Kauppakamarien tuoreesta kyselystä selviää, että kohonneet sähkön hinnat vaikuttavat heikentävästi noin 72 prosenttiin yrityksistä ja korkojen nousu huolettaa noin 64 prosenttia yrityksistä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä jopa 76 prosenttia odottaa yrityksensä tuotantokustannusten kohoavan loppuvuoden aikana. Hyvä työllisyys kannattelee jossain määrin taloutta, mutta kipupisteenä on pitkäaikaistyöttömyyden korkea taso sekä yritysten osaajakohtaanto.

Kauppakamarien tuoreesta talouskyselystä selviää, että jopa 39 prosenttia vastanneista yrityksistä arvelee toimipaikkansa kannattavuuden heikentyvän kuluvana vuonna paljon tai jonkin verran vuoteen 2021 verrattuna. 37 prosenttia vastaajista kertoo kannattavuuden pysyvän ennallaan ja 24 prosenttia kertoo yrityksensä kannattavuuden parantuvan paljon tai jonkin verran.

Kysely tehtiin 5-7.9.2022 ja siihen vastasi yli 2600 yritystä, joista Rauman seudulla 40 yritystä.

Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvist toteaa:

”Talouden synkkenevällä kuvalla on laajalti negatiivisia vaikutuksia yritysten toimintaan, sillä epävarmuuden kasvu heikentää toimintaympäristöä ja vaikuttaa myös kuluttajien ostokäyttäytymiseen.”

”Hyvä työllisyystilanne kannattelee taloutta. Vaikka hiljattain on saatu kuluttajien luottamusta mittaavista kyselyistä ennätyksellisen alhaisia tuloksia, ei todellisuus ainakaan vielä ole niin negatiivinen. Ostovoiman supistuminen kuitenkin väistämättä vähentää kotitalouksien kuluttamista”, sanoo Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa.


”Iso haaste lyhyellä ja pidemmällä tähtäimellä on osaajien kohtaanto. Vaikka taloudessa käynnistyisikin väliaikainen notkahdus, on osaajien saatavuus yrityksiin yksi keskeisimmistä kasvua tukevista tekijöistä tulevina vuosina”, jatkaa Piispa.


Kasvavat korkomenot syövät yritysten uskallusta investoida

Korkojen nousu aiheuttaa huolta myös yrityksissä. Kauppakamarikyselyn mukaan jopa 64 prosenttia (Rauman seudulla lähes 68 %) vastanneista yrityksistä on hyvin huolissaan tai jonkin verran huolissaan korkojen noususta. Noin kolmannesta yrityksistä korkojen nousu ei huoleta.

Avoimissa vastauksissa korostetaan nousseiden korkojen syövän investointihalukkuutta ja kasvavien lainakorkojen hirvittävän velallisia yrityksiä.

Energian ja erityisesti sähkön hinnannousu hirvittää

Kyselyn mukaan sähkön hintojen nousulla on merkittävästi tai jonkin verran heikentävä vaikutus noin 75 prosenttiin Rauman seudulla kyselyyn vastanneista yrityksistä (vrt. valtakunnan vastaukset n. 72 %). 23 prosenttia kertoo, että sähkön hinnan nousulla ei toistaiseksi ole ollenkaan vaikutusta tai se jopa hieman parantaa tilannetta.

”Tilauskantamme on vahva ja vienti vetää hyvin. Suuri huoli on jyrkästi kasvava energian hinta. Energiakustannuksia on lähes mahdotonta siirtää asiakkaille”, toteaa eräs kyselyyn Rauman seudulla vastannut taho.

Toinen seudulla kyselyyn vastannut uskoo tulevaisuuden tuovan myös mahdollisuuksia:
”Kun hiljalleen siirrytään yhä enemmän puhtaampaan energiaan, uusiutuvan energian, tuulipuistojen, aurinkoenergian ja ydinvoimaloiden kautta tulevat suhdanteet paranemaan.”

”Yritysten tiedon tarve on tälle hetkellä valtava. Rauman kauppakamari järjestää marraskuussa kaksi energiateemaista webinaaria yhteistyössä Turun ja Satakunnan kauppakamareiden kanssa, joista toisessa käydään läpi energiapolitiikan isoa kuvaa ja toisessa keskitytään sähkömarkkinan tilanteeseen”, kertoo Piispa.

Tuotantokustannusten nousua ennakoidaan edelleen

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 76 prosenttia (Rauman seudulla 84 %) odottaa tuotantokustannusten nousevan merkittävästi tai jonkin verran loppuvuoden aikana. 22 prosenttia (Rauman seudulla 15,4) arvioi tuotantokustannusten pysyvän ennallaan.

“Yritysten näkemyksiä tuotantokustannusten kehityksestä voi pitää osin jopa liian pessimistisenä. Maailmantalouden suhdanteen viilenemisen myönteinen kääntöpuoli liittyy siihen, että samalla tuotantokustannusten nousupaine hellittää, kun kysyntä laskee raaka-ainemarkkinoilla”, sanoo Appelqvist.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 5.-7.9.2022 ja siihen vastasi 2658 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea, joista Rauman seudulta 40 yritystä.

Kauppakamarin talouskyselyn tulokset