Kauppakamarin ja yritysten vierailu Luulajaan

vs. toimitusjohtajaJanne Ussa

Pohjois-Ruotsissa, Norrbottenin läänissä, avautuu innovaatioille runsaasti mahdollisuuksia puhtaan siirtymän myötä. Norrbottenin kauppakamari ja Rauman kauppakamari yhdistivät voimansa järjestäen Roundtable -keskustelun, joka pyrki luomaan liiketoimintamahdollisuuksia ja vahvistamaan yhteyksiä näiden kahden kamarien alueen yritysten välille.

Rauma Maritime Construction Oy, Rauman satama ja kaupunki osallistuivat tilaisuuteen Luulajassa 30. tammikuuta 2024. Tilaisuudessa käsiteltiin Pohjois-Ruotsin mittavia investointeja merituulipuistoihin ja hiilivapaan eli vihreän teräksen tuotantoon. Samalla pohdittiin yhteistyömahdollisuuksia alueiden yritysten kesken. Nämä suunnitellut investoinnit tuovat merkittävää lisäystä sähkön kulutukseen, ja uusi Aurora-yhteys maiden välillä näyttää tulevan ensi vuonna erittäin tarpeelliseen aikaan.


Jäämurtajien uusiminen on erittäin ajankohtainen hanke Ruotsissa valtion osalta, ja hankintaprosessin osalta nähtiinkin merkittäviä synergioita, kun myös Suomessa vastaava keskustelu on käynnistynyt. Sabrina Suikki Norrbottenin kauppakamarista kertoi kauppakamarin toiminta-alueesta, joka kattaa peräti 25 % Ruotsin pinta-alasta, mutta asuttaa vain 2,5 % väestöstä. Pohjoisessa vallitsee matala työttömyys, ja geopolitiikan muutokset ovat kasvattaneet investointeja myös maanpuolustukseen.


Suikki kertoi myös Pohjois-Ruotsin 1400 miljardin kruunun arvoisista markkinavetoisista investoinneista, joista 1000 miljardia kruunua koskee Norrbottenia. Näiden painopiste on puhtaan siirtymän investoinneissa, erityisesti vetytalouteen ja hiilivapaan eli vihreän teräksen tuotantoon. SSAB hakee parhaillaan rakennuslupaa uudelle masuuniuunille Luulajan satamassa, kun taas H2 Green Steel -yhtiöllä on jo rakenteilla tehdas Bodenissa, noin 35 kilometrin päässä Luulajasta.


Suunnitelmien mukaan merkittäviä määriä tuulivoimaa rakennetaan sekä maalle että merituulipuistoihin. Tommy Nilsson Skyborn Renewables (Skyborn) -yhtiöstä, yksi maailman johtavista merituulipuistoyhtiöistä, kertoi suunnitelman perustaa Kalixin merialueelle jopa 70–120 turbiinin merituulipuisto. Turbiinit sijoitetaan meren pohjaan, mikä tekee toteutuksesta äärimmäisen haastavan jääolosuhteiden vuoksi. Barbro Grebacken kertoi myös, että Svea Vind Offshore -yhtiöllä on useampia samankaltaisia suunnitelmia Ruotsin rannikolle, muun muassa Piteån ja Gävlen merialueilla. Christer Wallin Kalixin satamasta ja Ola Isaksson Shorelink:ltä nostivat myös esille kestävän kasvun hankkeiden merkityksen myös pienempien satamien kasvumahdollisuuksille.


Nämä mittavat investoinnit antavat vahvan perustan erityisesti Luulajan hankkeille, jotka liittyvät vedyn valmistukseen lannoitteiden ja vihreän teräksen tuotannossa. Kaiken kaikkiaan suunnitelmat sisältävät 7 miljardin euron investoinnit Luulajan satama-alueelle vuoteen 2030 mennessä, kertoi Luulajan kaupunkikehitysyhtiön toimitusjohtaja Rickard Lundmark. Kaupunki onkin linjannut yhdeksi periaatteeksi jalostaa raaka-aineet itse korkeampaan lisäarvoon kuten laivojen liikennepolttoaineeksi metanoliksi tai lannoitteiksi.


Kaikki tämä vaatii myös työvoimaa, ja Ruotsin pohjoisimmat alueet, Norrbotten ja Västerbotten, tavoittelevat peräti 100 000 uutta asukasta vuoteen 2040 mennessä. Muun muassa Luulajan ja Bodenin kaupungit ovatkin jo laatineet käytännön suunnitelmat kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi Norrbottenin alueelle.

Yhteenvetona matkasta voikin todeta, että yhteistyömahdollisuksia on runsaasti varsin energia ja telakkateollisuuden kesken.