Kauppakamarin koronakysely: Paikallisen sopimisen lisääminen ja työn verotuksen alentaminen toimivimmat keinot työllisyyden parantamiseksi

Kuvan lähde: Rauma.fi

Kesätauon jälkeen toteutettuun Kauppakamarien korona-yrityskyselyyn vastasi valtakunnallisesti yli 3100 yritystä. Satakunnasta vastaajia oli lähes 200 yritystä, joista Rauman seudulta 41. Yrityksiltä kysyttiin koronan toteutuneista ja odotettavissa olevista vaikutuksista liiketoimintaan ja henkilöstöön. Lisäksi saatiin tuntumaa siitä, kuinka yritykset suhtautuvat hallituksen toimiin liittyen kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi.

Valtakunnan tasolla vastaajien viesti hallitukselle oli selvä: yli 80 prosenttia arvioi, ettei hallitus pysty tekemään tarpeellisia työllisyyttä ja kilpailukykyä edistäviä ratkaisuja Suomen talouden kääntämiseksi parempaan suuntaan.
”Yritykset pitävät parhaimpina toimina kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi paikallisen sopimisen lisäämistä ja ansiotuloveron alentamista. Näitä molempia toimenpiteitä odottaa yli 70 prosenttia vastaajista. Rauman seudulla kyselyyn vastanneiden mielestä myös investoinnit liikenneväyliin on toimiva keino”, toteaa Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa.

Yleisenä huomiona yritysten tilanteesta käy ilmi, että lähes 30 prosenttia vastaajista arvioi koronan vähentävän liikevaihtoa vähintään 25 prosentilla. Yli 16 prosenttia vastaajista arvioi henkilöstömäärän vähenevän vähintään 25 prosentilla.

”Myös Satakunnassa yritykset odottavat tilanteen vielä huononevan seuraavan 2 kuukauden aikana, eikä näkyvissä vielä ole käännettä parempaan”, harmittelee Piispa.

Konkurssin riskin arvioi nousseen merkittävästi lähes 30 prosenttia vastaajista, kun kesäkuun alussa arvio oli 23 prosenttia. Satakunnan ja Rauman kauppakamarin alueilla konkurssin riskin arvioi nousseen kuitenkin vain n. 15 % vastaajista.

”Taloudessa paljon on kiinni luottamuksesta. Jos yrityksissä valitettavasti nähdään, ettei hallitus pysty Suomen talouden tilannetta parantamaan, eivät ne myöskään investoi ja työllistä”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Romakkaniemen mukaan kyselyn tulos on vakava viesti myös siitä, että yhteiskunnan kaikkia voimia ei ole otettu käyttöön, kun ratkotaan ongelmia, joita koronapandemia on entisestään lisännyt.

”Nyt jos koskaan tarvitaan yhteistyötä. Yrityksillä ja elinkeinoelämällä on ratkaisuja työllisyyteen ja Suomen kilpailukykyyn liittyviin ongelmiin, niitä pitää hallituksenkin kuulla”, sanoo Romakkaniemi.

Kyselytulokset valtakunnan tasolla

Lisätietoja:
Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa, puh. 0407088555