Keskuskauppakamari: EU:n ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää markkinaehtoisuutta

Vihreä siirtymä on tulevaisuuden kasvun ajuri ja Suomella ja Euroopalla on mahdollisuus tuottaa kestävän kasvun ja vastuullisen tulevaisuuden ratkaisuja kansainvälisiin tarpeisiin.

Kauppakamarien EU-vaalitavoitteissa muistutetaan, että ilmastopolitiikan seuraavien askelten on oltava markkinaehtoisempia, kustannustehokkaita ja teknologianeutraaleita, unohtamatta liikennesektorin päästöjen vähentämistä.

EU ei saavuta ilmastotavoitteitaan ja kasvua ilman vahvaa taloutta ja investointeja. EU:n tavoite ilmastoneutraliteetista vuoteen 2050 mennessä on kannatettava, mutta viime vuosina se on kuitenkin tarkoittanut sääntelytulvaa, joka hidastaa yritysten investointimahdollisuuksia, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.


Kauppakamarien EU-vaalitavoitteissa nostetaan esille se, että seuraavalla EU-vaalikaudella tulisi keskittyä jo säädetyn lainsäädännön virtaviivaistamiseen, yhteisvaikutusten analysointiin ja sen varmistamiseen, että lainsäädäntö toimeenpannaan kaikissa jäsenmaissa yhdenmukaisesti reilun kilpailun varmistamiseksi.

”On hyvä muistaa, että Green Dealin tarkoituksena on olla kasvuohjelma, jolla saadaan yksityiset yritykset investoimaan vihreään siirtymään. Sääntelytulvan vastapainoksi seuraavalla kaudella yrityksille tulisi antaa aikaa selvittää uuden lainsäädännön vaikutuksia liiketoimintaansa,” sanoo Romakkaniemi.

Liikennesektorin huomioiminen on tärkeää EU:n päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi


EU:n 2050 ilmastotavoitteiden saavuttaminen on mahdotonta, ellei liikennesektorin päästöjä pystytä alentamaan merkittävästi. Kauppakamarien EU-vaalitavoitteissa nostetaan tieliikenteen sähköistyminen sekä uusiutuvien ja hiilineutraalien synteettisten polttoaineiden käytön tärkeyttä, jota tulisi edistää liikennesektorilla.

”Digitalisaatio ei ole enää tukitoiminta liikennesektorilla vaan älykäs liikenne, ja liikenteen digitalisaatio ovat keskeisessä roolissa päästövähennyksiä tavoiteltaessa. Digitalisaation tulisikin olla sisällytettynä kaikkiin tuleviin liikennesektorin suunnitelmiin ja rahoitusinstrumentteihin,” toteaa Romakkaniemi.

Liikennesektoria kehittäessä Suomen tulee ennakkovaikuttamisella varmistaa, että Suomen asemaa ei heikennetä.

”Seuraavalla vaalikaudella täytyy aktiivisesti ennakkovaikuttaa siihen, että Suomen saavutettavuutta eikä muita EU-maita raskaampiin ja kookkaampiin ajoneuvoyhdistelmiin nojaavaa kuljetusjärjestelmää heikennetä EU-lainsäädännöllä”, sanoo Romakkaniemi