Keskuskauppakamarin kansainvälinen vertailu: Naiset pörssiyhtiöiden johdossa

Suomi on perinteisesti sijoittunut varsin korkealle kansainvälisissä naisjohtajuutta koskevissa vertailuissa. Hallitusvertailuissa kärkipaikkoja pitävät EU- ja ETA-valtiot, joissa naisten osuutta pörssiyhtiöiden hallituksissa on kasvatettu kiintiölainsäädännöllä. Suomessa hyvät tulokset on saatu aikaan elinkeinoelämän itsesääntelyllä. Itsesääntely mahdollistaa naisjohtajuuden edistämisen pelkkiä hallitusjäsenyyksiä laaja-alaisemmin.

Lue naisjohtajakatsaus tästä


​​​​​​​