Kestävää kilpailukykyä liikenneverkoilla -webinaarin tallenteet katsottavissa

Elinkeinoelämä käyttää koko liikenneverkkoa niin maalla, merellä kuin ilmassa. Liikenneverkon kunto ja toimivuus vaikuttavat yritysten globaaliin kilpailukykyyn niin tavara- kuin henkilökuljetusten näkökulmista. Toukokuinen Kestävää kilpailukykyä liikenneverkoilla -webinaari kokosi ruutujen ääreen koko joukon päättäjiä, viranomaistahoja ja elinkeinoelämän edustajia. Tilaisuuden tallenteet katsottavissa nettisivuillamme.

Liikennejärjestelmän kehittäminen on erityisen tärkeää nyt, kun koronaviruksen vaikutuksesta talouden näkymät ovat poikkeuksellisen epävarmat tuleville vuosille ja samalla on päästävä päästövähennystavoitteisiin. Infrainvestoinnit ovat käyttökelpoinen koronaelvytyksen muoto. Myös valtakunnallisen, pitkäjänteisen ja ennustettavan 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamiselle on elinkeinoelämän vahva tuki.

Huomiota tulisi kiinnittää riittävien suunnitteluresurssien takaamiseen, jotta ajankohtaisia investointihankkeita saadaan liikkeelle. Tämä asia nousee vahvasti esille myös webinaarissa case-esimerkkinä olleen vt8 Turku-Pori -kehittämisselvityksen päivityksen yhteydessä. Selvityksessä mallinnetaan Liikenne 12 -palvelutasotavoitteita konkretiaan sekä esitetään suunnittelu- ja toteutusprosessien etenemisaikataulu 12 vuodelle.

Tässä aineistot keskiviikkona 13.5. toteutetusta– webinaarista.

Asiantuntijoiden alustukset videolla:


Yritysjohtajien minuuttivideot liikenneverkon merkityksestä Suomen mittakaavassa/vientimarkkinoilla:


Jorma Mäntysen ja Riikka Sallin esitysten taustalla olevien selvitysten raportit:


Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä:
Rauman, Satakunnan ja Turun kauppakamarit
Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto
​​​​​​