Kestävän teollisuuden liiketoimintaedellytyksien visiointia yhteistyössä

Esko Poikela ja Vesa Lakaniemi olivat tiiviisti visioimassa tulevaa työpajassa 17.1.

Eurajoen kunta, Rauman kaupunki Rauman kauppakamari ja Rauman satama käynnistivät syksyllä 2022 selvitystyön kestävän teollisen liiketoiminnan, erityisesti bio- ja kiertotalouden edistämis- ja kasvumahdollisuuksista eteläisessä Satakunnassa. Yhteistyön pitkän tähtäimen tavoitteena on Rauman seudulla sijaitsevan yritystoiminnan resurssiviisaan kasvun ja uusien investointien mahdollistaminen.

Selvitystyön aikana tutkitaan valittujen yrityskeskittymien osalta nykytilaa sekä muodostetaan yhteistyössä yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa kuva tulevaisuuspotentiaalista. Samalla saadaan paikallisille toimijoille tärkeää tietoa siitä, miten esimerkiksi kaavoituksen, maankäytön ja lupaprosessien sekä infrainvestointien osalta ollaan valmiimpia uudelle liiketoiminnalle. Yrityskeskittymistä tarkemman tarkastelun alle valittiin metalliteollisuus, elintarvikeklusteri ja metsä- ja biotalousklusteri.

Tiistaina 17.1. toteutettiin Raumalla visiotyöpaja, jossa lähdettiin hakemaan yhteistä näkemystä tavoitetilasta ja tarvittavista kehittämistoimenpiteistä vuoteen 2030 mennessä. Työpajaan osallistui yli 20 alueen yritysten ja julkisten toimijoiden edustajaa.

”Satakunta on jo nyt investointeja houkutteleva toimintaympäristö. Tarvitsemme vision siitä, millaisia toimijoita tänne voisi sijoittua osaksi nykyisiä arvoketjuja tai täysin uusia toimialoja edustamaan. Erittäin tärkeäksi kehityskohteeksi Raumalla nähdään nykyisten elinkeinoelämän toimijoiden kasvumahdollisuuksien tukeminen”, toteaa Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela.

”Meillä on vihreitä energianlähteitä, vahvoja toimialakeskittymiä, vientiyhteydet satamien kautta ja teollisuutta palvelevaa koulutusta. Moni asia on hyvin, mutta selvityksellä saamme lisää tietoa siitä, mikä voisi olla vieläkin paremmin. Myös Eurajoella on tilaa uusille toimijoille. Meidän pitäisi heti pystyä toivottamaan uusi toimija tervetulleeksi valmiilla konseptilla”, ynnää yhteen Eurajoen kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi.

Selvitystyön toteutusta tukee Satakuntaliitto AKKE-rahoituksella eli alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman kehittämisrahoituksella. Toteuttajakumppaniksi valikoitui kilpailutuksen kautta Afry. Työ käynnistyi yritysten ja julkisten toimijoiden haastatteluilla syksyllä 2022. Työn on tarkoitus valmistua huhtikuuhun 2023 mennessä, jolloin myös toteutetaan visiotyön julkistamistilaisuus.

Lisätiedot:
Riikka Piispa, puh. 0407088555, riikka.piispa@raumankauppakamari.fi
Satu Saarinen, puh. 044 4037931 satu.saarinen@rauma.fi
Janne Virta, puh. 040 720 3335, janne.virta@portofrauma.com
Johanna Huhtala, puh. 044 3124367 johanna.huhtala@eurajoki.fi