Kauppakamarien koronakysely Satakunnassa: Kevään pahimmat uhkakuvat eivät ole vielä toteutuneet, mutta tilanne on edelleen huolestuttava

Kauppakamarit ovat toteuttaneet jo 10 kertaa laajan kyselyn koronapandemian vaikutuksista. Tämän kertaiseen kyselyyn vastasi koko maassa noin 3300 yritystä ja Satakunnassa yhteensä 175 jäsenyritystä. Näistä 56 on Rauman kauppakamarista ja 119 Satakunnan kauppakamarista.

​​​​​​​Satakunnassa negatiivisia koronavaikutuksia yrityksen liikevaihdossa on vastanneiden mukaan noin kahdella kolmesta yrityksestä (66-68 %). Rauman seudulla uskotaan tilanteen liikevaihdon kehityksen osalta pysyvän kahden kuukauden kuluttua samansuuntaisena, kun muualla Satakunnassa odotukset 2 kk päähän ovat vielä nykyhetkeä pessimistisemmät (vaikutuksia liikevaihtoon odottaa 73 % vastanneista.) Vientivetoisena maakuntana vaikutukset tullevat viiveellä, joten tuleva talvi haastaa vielä useita yrityksiä ja alueen taloutta. Koko maan osalta luku on hieman huonompi (71 %), mutta tilanteen ei tällä hetkellä odoteta enää huonontuvan. Kasvukeskuksissa vaikutukset ovat esimerkiksi palvelualojen osalta olleet jo huomattavasti näkyvämpiä, mutta ne myös oletettavasti menevät nopeammin ohi.

Kysyttäessä vaikutuksia henkilöstömäärän kehitykseen reilusti yli puolet yrityksistä Satakunnassa arvioi tilanteen pysyvän ennallaan (55 – 58 % vastaajista). Odotukset henkilöstömäärän kehityksen suhteen 2 kk aikajänteellä ovat koko maassa jo positiivisia. Rauman seudulla odotetaan kuitenkin tilanteen pysyvän yhtä haastavana ja muualla Satakunnassa jopa vielä huononevan nykyhetkestä.

Konkurssiriskin Satakunnassa arvioi nousseen merkittävästi joka viides vastaaja (18-21%), kun koko Suomessa näin arvioi jo joka neljännes.

Edelleen yritykset toivovat koronarajoitusten olevan selkeitä. Toiveita on myös koronatukien ja muiden talousahdinkoa helpottavien toimien jatkolle. Matkustuskäytännöt Suomen rajojen ulkopuolelle ja logistiset haasteet ovat aiheuttaneet päänvaivaa. Silti yrityksissä katsotaan jo vahvasti koronan jälkeiseen aikaan ja toivotaan hallitukselta viisaita päätöksiä liittyen elvytykseen, jotta talous saadaan toipumaan parhaalla mahdollisella tavalla.


Yhteyshenkilöt

Riikka Piispa
Toimitusjohtaja
Rauman kauppakamari
puh. 040 708 8555
riikka.piispa@rauma.chamber.fi

Minna Nore
Toimitusjohtaja
Satakunnan kauppakamari
puh. 044 710 5364
minna.nore@satakunnankauppakamari.fi