Maailman akseli vinksallaan

Moni varmasti toteaa, että olipa 2022 erikoinen vuosi. Maailma kääntyi lähes akseliltaan, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan. Eipä sitä heti olisi kuvitellut millaiset seuraukset sillä on meidän jokaisen elämään; energiakriisi, inflaatio laukkaa kuin huomista ei tulisi sekä globaalit heijasteet yritysten elämään logistiikan ja komponenttitoimitusten viivästyksinä. Tilanne on haastanut meistä jokaisen miettimään tekemistään uusin silmin.

Sari De Meulder, Rauman kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja
Euroports Finland Oy:n toimitusjohtaja

Rauman Kauppakamarin eduskuntavaaliteemoissa korostuvat niin valtakunnalliset kuin paikallisesti merkittävät asiat. Yhdeksi tärkeimmistä teemoista nousee energian saatavuus ja hinta. Asia koskettaa jokaista ja aivan ymmärrettävistä syistä. Tärkeiksi koemme luvitusprosessien yksinkertaistaminen ja energiahuoltoon liittyvät investoinnit esimerkiksi ydin- ja tuulivoiman osalta.

Yksi aluettamme riivaava asia on osaajien saatavuus. Nuoret muuttavat opiskelun myötä toiselle paikkakunnalle ja paluumuuttajia on vähän. Kasvukeskuksilla on edelleen hyvä imu, muut alueet jäävät aika pahasti paitsioon rekrytoinneissaan, vaikka elämisen mahdollisuudet olisivat ehkä jopa paremmat ja kustannustaso alhaisempi.

Miten siis kehitämme opiskelu- ja työikäisten osaamista jatkossa? Miten pystymme turvaamaan alueen houkuttavuuden? Näiden eteen teemme työtä kauppakamarissa.

Sosiaalietuuksien kannustinloukut haastavat työllisyystavoitteiden saavuttamisessa, niin kotimaisten työnhakijoiden kuin myös esimerkiksi ukrainalaisten pakolaisten osalta. Työn pitää olla parempi vaihtoehto kuin sosiaalietuuden, työssä käymisen täytyy kannattaa! Erityisesti nuorten sosiaalietuuksien muuttamisesta vastikkeellisiksi on keskusteltu.

Osaamisperusteisen maahanmuuton prosessien helpottaminen nähdään erittäin tärkeäksi osa-alueeksi. Tämä edellyttää julkisten ja yksityisten toimijoiden parempaa yhteistyötä. Yksityisiltä palveluntarjoajilta on mahdollista ottaa oppia, kun Suomeen houkutellaan osaajia ja integroidaan heidät osaksi yhteiskuntaamme. Myös oppilaitoksilla on tässä roolinsa.

Maailmanjärjestys on siis järkkynyt ja Suomen on osattava ottaa uusi paikkansa. NATO:n tarjoamat mahdollisuudet pitää osata tunnistaa ja toimia pro-aktiivisesti. Myös EU:n poliittiset päätökset esimerkiksi metsien käytön osalta vaikuttavat Suomeen sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.

Kauan hierottu ja hinkattu sote-uudistus on saatu päätökseen, implementointi on vasta aluillaan, jonka on pakko onnistua. Tämäkin koskettaa meidän jokaisen elämää, entistä enemmän väestön ikääntyessä eksponentiaalisesti. Vauvoja ei vaan tunnu syntyvän, edes koronapiikistä huolimatta.

Kauppakamarin fokuksessa ovat toki edelleen kestohankkeet, jotka keskittyvät Rauman seudun saavutettavuuteen niin teillä, raiteilla kuin merelläkin. Valtatie 8:n kehittäminen, henkilöjunaliikenne ja Rauman sataman jatkokehitys, unohtamatta päästöjen vähentämistä uusilla käyttövoimilla. Liikenne- ja teollisuuspolitiikkaan liittyvät myös jäänmurtajat, jotka ovat oleellisia Suomen saavutettavuudelle ja talvimerenkululle - samalla tuemme meriklusterin kehittymistä.

Nämä viime vuoden kaiut tuntuvat kovin läheisiltä ja tärkeiltä asioilta, edelleen. Siitäkin huolimatta, että maailman akseli kääntyisi parempaan malliin.

Sari De Meulder,
Rauman kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja
Euroports Finland Oy:n toimitusjohtaja