Maaliskuun koronakysely: Loppuuko hiekka tiimalasissa vai selvitäänkö Satakunnassa vähin vaurioin?

Kuva: Rauman kaupungin nettisivut

Kauppakamarit toteuttivat jo 12. kerran laajan koronatilannekuvakyselyn, johon vastasi valtakunnallisesti lähes 2700 yritystä, joista noin 120 yritystä Rauman ja Satakunnan kauppakamarien alueilta. Tilanne maakunnassa on odottava, mutta varovaisen positiivinen.

Yritykset näkevät kasvua tulevaisuudessa, mutta globaalin pandemiatilanteen pitkittyminen voi aiheuttaa vielä viivettä Satakunnankin talouden elpymisessä. Siksi on erityisen tärkeää edelleen noudattaa terveysturvallisuuden käytäntöjä huolellisesti, jotta talouden avaaminen voisi tapahtua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Rauman meriteollisuuspuiston ammattimaisesti hoidettu tartuntatilanteen hoitaminen antaa uskoa siihen, että useiden toimijoiden yhteistyöllä vaikeitakin tilanteita saadaan hallintaan. Juuri nyt on oltava äärimmäisen tarkkana.


Palvelualan yritysten osalta tilanne on erittäin haastava ja siksi tukipakettien onnistuminen välittömän sulkumääräyksen vaikutusten kompensoinnissa on kriittistä. Kesän tapahtumat joutuvat edelleen tasapainoilemaan toteutusmallien suhteen, mikä heijastuu luonnollisesti myös kesän matkailunäkymiin. Toisaalta tulossa on oletettavasti jo toinen kotimaan matkailun kasvun kesä, josta on myös täällä Satakunnassa osattava ottaa osamme.

Vientivetoinen Satakunta on silti toistaiseksi selviytynyt pandemiatilanteesta muuta maata lievemmin vaurioin. Globaalissa kaupankäynnissä ovat kuitenkin voimakkaasti lisääntyneet logistiikkaan, konttien ja raaka-aineiden sekä komponenttien saatavuuteen ja sitä kautta toimitusaikoihin ja hintoihin kohdistuvat haasteet. Kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden investointipäätöksiä vaativien uusien tilausten saaminen on osin hidastunut. Joissakin alihankintaketjuissa onkin nähtävissä merkkejä työn vähyydestä, ainakin tilapäisesti. Satakunta käy siis kilpajuoksua ajan kanssa.

Koronavuonna useissa yrityksissä on rakennettu kasvun eväitä ja tulevaisuus näyttää kuitenkin jo varovaisen positiiviselta. Nykytietojen valossa myös Satakunnan alueen yritykset uskovat tulevaisuuteen ja vuodelle 2021 odotetaan jo selkeästi parempia näkymiä.

”Muun muassa metsäteollisuudessa sellun hinnan nousu ja sahatavaran viennin kasvu, elintarviketeollisuuden positiiviset tulosuutiset, muovi- ja komposiittiteollisuuden kasvu-ura ja odotukset laivanrakennuksen uusien tilausten osalta pitävät Rauman seudulla yllä positiivisia odotuksia. Toki isoja haasteitakin on ja tulee vuoden mittaan olemaan esimerkiksi kansainvälisten osaajien saatavuuden tai muoviteollisuuden raaka-aineiden saatavuuden osalta. Osa kaupan ja palvelualojen yrityksistä elää tällä hetkellä aivan veitsenterällä. Tuki palvelualan yrityksille on saatava liikkeelle nopeutetussa aikataulussa, sillä monen palvelualan yrityksen taloudelliset reservit on jo kulutettu.”, toteaa Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa.

”Teknologiametallit, akkuklusteri, kiertotalous ja uuden energian ratkaisut vaikkapa merituulivoimaan tai biopolttoaineisiin liittyen ovat kasvu-uransa alkumetreillä ja niiden osalta erityisen kiinnostavaksi muodostuvat erilaiset panostukset euroalueen elpymiseen. Seuraammekin tarkasti Kestävän kasvun ohjelman valmistelua täältä Satakunnasta”, jatkaa Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore.

Vuoden 2020 osalta yritykset vastasivat liikevaihdon joko pysyneen ennallaan tai kasvaneen seuraavasti
Koko maa 50,4%
Rauman kauppakamarin alue 47,4 %
Satakunnan kauppakamarin alue 51,8 %
Kuluvalle vuodelle 2021 näkymät näyttivät seuraavilta (prosenttiluku kuvaa liikevaihdon säilyvän ennallaan tai kasvavan):
Koko maa 65,2 %
Rauman kauppakamarin alue 73,7%
Satakunnan kauppakamarin alue 62,7 %

Annamme mielellämme lisätietoja:
Riikka Piispa, toimitusjohtaja, Rauman kauppakamari, 040 708 8555
Minna Nore, toimitusjohtaja, Satakunnan kauppakamari, 044 710 5364


Kauppakamarien kysely tehtiin 16.3.2021. Kyselyyn vastasi 2681 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 ja 2.2.