Milleniaalit ovat jo enemmistössä työelämässä – mitä odotuksia heillä on johtamisen suhteen?

Teksti: Riikka Piispa, Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja

Milleniaaleiksi kutsutaan vuosina 1980-2000 syntynyttä sukupolvea, joita on jo lähes 50 prosenttia työssäkäyvistä. Millä taustatekijöillä on ollut vaikutus milleniaalien tapaan ajatella? Mitkä tekijät milleniaalit kokevat arvokkaiksi ja miten heidät saa sitoutumaan työpaikkaansa? Millaisia odotuksia heillä on esimiehiään kohtaan? Organisaatiopsykologi, kirjailija Karoliina Mellanen piti kiinnostavan esityksen tammikuussa toteutetussa Rauman kauppakamarin ja Rauman kaupungin yhteisessä johtamisen teemawebinaarissa.

Milleniaaleja yhdistää Mellasen vuonna 2018 toteuttaman selvityksen mukaan neljä keskeistä kokemusta: kohonnut taloudellinen hyvinvointi, uudet teknologiat ja somen tuoma ”kaikki tänne heti” -maailma, helikopteri-vanhemmat ja muuttunut koulumaailma sekä epävarmuus tulevasta. Milleniaalit vaativat työltä muutakin kuin taloudellista turvaa. Toisaalta on totuttu siihen, että mikään ei ole varmaa ja työtä ollaan valmiita vaihtamaan hyvinkin tiuhaan tahtiin. Some on muokannut milleniaalien kuvaa maailmasta ja itsestään: ollaan kärsimättömiä ja vertaillaan itseä herkästi muihin.

Helikopteri- tai curling-vanhemmuus sekä koulumaailman muuttuminen demokraattisemmaksi on säästänyt monet milleniaalit isoilta vastoinkäymisiltä. Milleniaaleilta voi puuttua pettymyksen ja epäonnistumisen tunteiden hallinnan taidot. Pyritään näyttämään hieman fiksummalta kuin ollaankaan ja peitellään tietämättömyyttä, koska ei haluta tunnustaa omaa osaamattomuutta.


Työntekijöiden pitovoima on yksi tämän hetken keskeisimmistä teemoista, kun osaajista on entistä kovempi kisa. Jopa yli joka kolmas millenniaali aikoo vaihtaa työtä 2 vuoden sisällä siitä, kun he aloittavat uuden työn. Mellanen haluaakin nostaa esille työntekijäkokemuksen osana eri sukupolvien edustajiin kohdistuvaa johtamista.

Pehmeämmät taidot kuten luottamus, reiluus ja empatia korostuvat milleniaalien toiveissa johtamista kohtaan. Milleniaalit arvostavat Mellasen mukaan esimiehessä seuraavia asioita:
• Molemminpuolinen luottamus
• Reilu ja tasapuolinen
• Tavoitteiden ja odotusten selkeä kommunikointi
• Alaisen hyvinvoinnista huolehtiminen
• Arvostuksen osoittaminen
• Tunneälyllinen ja empaattinen

Työ luottamusta ja yhteenkuuluvuutta kehittävän organisaatiokulttuurin luomiseksi, työn ja vapaa-ajan tasapainosta huolehtiminen ja osaajien henkilökohtaisen kasvun mahdollistaminen tukevat milleniaalien sitoutumista työpaikkoihin. Milleniaalien vaatimukset eivät ole mahdottomia ja ne laittavat myös yritykset miettimään arvojaan, vaalimaansa toimintakulttuuria ja erilaisten ihmisten kohtaamista.