Pääkirjoitus: Mitkä vaalit näistä tulee?

Kesäkuiset kuntavaalit lähestyvät ja tunnelma poliittisella kentällä tiivistyy.

Riikka Piispa, Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja.

Rauman seutu pääsi jälleen hopealle EK:n kuntarankingissa vain hiuksenhienolla erolla ykkössijaa hallitsevaan Seinäjokeen. Rauman seudulla yritysten edustajat olivat erityisen tyytyväisiä kuntien toteuttamaan elinkeinopolitiikkaan. Täällä on ymmärretty, että hyvinvointi ja kasvu rakennetaan yhdessä yritysten kanssa, jotka työllistävät ja tilittävät veroja.


Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Vaaleissa ei päätetä EU:n elvytysrahoista tai Suomen ulkopolitiikasta. Valtuustojen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu päätöksenteko kuntien taloudellisista tavoitteista, rahankäytöstä ja palveluvalikoimasta. Olisi erittäin tärkeää, että valtuustoihin valittavilla henkilöillä olisi ymmärrystä taloudesta kuntatasolla, mutta myös laajemmassa mittakaavassa. Monesti myös kuntien liikelaitosten tai kuntayhtymien hallituksiin nimetään valtuuston edustajia poliittisin perustein. Eipä näissäkään luottamustehtävissä olisi pahitteeksi ymmärtää liiketalouden perusperiaatteita.


Moni asia tulee muuttumaan tulevien vuosikymmenien aikana. Mahdollinen sote-uudistus ja asteittain etenevä väestön ikääntyminen mullistavat kuntakenttää. Koronamyllerryksen takia kunnille valtiolta tullut tuki on vain hetkellisesti helpottanut kuntien taloushaasteita.


Terveellä, kestävällä pohjalla oleva talous mahdollistaa yrityksille hyvän toimintaympäristön työllistää ja kuntalaisille toimivat palvelut. Osaavan työvoiman turvaaminen rakentuu alueen elinkeinoelämän tarpeisiin vastaavan ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen varaan. Elinkeinoelämän tarpeisiin vastaaminen vaatii tiivistä yhteistyötä yritysten ja koulutuksen järjestäjien välille.


Nostakaamme vaalikeskusteluun relevantteja asioita ja kannustakaamme ehdokkaiksi yritysmaailman osaajia. Tehdään näistä kuntatalous-, elinvoima- ja osaamisvaalit!


RIIKKA PIISPA

Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja