Kauppakamarien kysely: myös Rauman seudulla varaudutaan haastaviin aikoihin

Lähes kolmasosa kauppakamarien yhteiseen kyselyyn vastanneista yrityksestä kokee, että konkurssin todennäköisyys on kasvanut merkittävästi koronavirusepidemian takia. Yli puolet yrityksistä kertoo, että lomautukset tai irtisanomiset ovat todennäköisiä seuraavan kahden kuukauden aikana. Myös Rauman seudulla yritykset ovat varustautumassa haastaviin aikoihin.

Kyselyn mukaan kauppakamarien jäsenyrityksistä hieman yli 30 prosenttia sanoo, että yrityksen konkurssin riski on noussut merkittävästi koronavirusepidemian takia. Valtaosa kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo, että lomautuksia ja irtisanomisia on odotettavissa seuraavan kahden kuukauden aikana. Liki neljännes vastanneista on jo kutsunut yt-neuvottelut koolle tai antanut lomautusvaroituksen.

”Kyselystä käy selväksi, että koronavirusshokki ravistelee koko yrityskenttää. Tilanne on hyvin vakava ja vaatii nopeita vastauksia ja järeitä toimia hallitukselta, jos haluamme pitää kiinni työpaikoista”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.

Yli puolet kauppakamarien jäsenyrityksistä vastaa, että koronavirusepidemia on vaikuttanut liikevaihtoon jo nyt negatiivisesti. Yritysten odotukset ovat vielä tätäkin synkemmät, sillä yli 90 prosenttia odottaa negatiivisten vaikutusten realisoituvan seuraavan kahden kuukauden aikana.

Rauman seudulla kyselyyn vastasi 50 yritystä - tulokset linjassa valtakunnallisesti

Rauman kauppakamarin jsäenistä kyselyyn vastanneista noin 16 % oli sitä mieltä, että yrityksen konkurssin riski on noussut merkittävästi koronavirusepidemian takia. Hieman yli puolet vastanneista toteaa myös, että lomautuksiin on varauduttu.

"Rauman seudulla on onneksi vahvoja yrityksiä ja hyvää yritysjohtamista. Kyllä tästäkin haasteesta selvitään, vaikka tällä kertaa tarvitaan myös vahvaa yhteistyötä sekä valtion ja ihan meidän jokaisen kuluttajan tukea kriisin yli pääsemiseksi", toteaa Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa.

Yritysten konkurssit ja työttömyys on estettävä

”Tässä vaiheessa on jo selvää, että kysynnän pudotuksen takia yritysten on pakko sopeuttaa kustannuksiaan tai konkurssiaallolta ja sitä myöten työttömien määrän jyrkältä kasvulta ei vältytä”, Romakkaniemi sanoo.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki on huolissaan Suomen markkinarakenteesta.

"Suomen rakenteet eivät historian valossa ole olleet erityisen joustavia. Kriiseistä toipuminen on kestänyt pitkään. Siksi on nyt erityisen tärkeää, että onnistuisimme ehkäisemään ennalta yritysten konkurssit ja työttömyyden kohoamisen", Kotamäki sanoo.

Kyselytutkimuksessa annettiin poikkeuksellisen paljon, yli 2000 avovastausta, jotka keskittyivät tarpeellisiksi koettuihin toimenpiteisiin. Romakkaniemen mukaan vastauksista välittyy yritysten huoli tästä hetkestä ja tulevaisuudesta.

”Yksi asia käy selväksi: hallituksen toistaiseksi linjaamat toimenpiteet eivät ole vielä riittäviä. Tarvitaan lisää, jotta päästäisiin pahimman kriisin yli”, Romakkaniemi sanoo.

Yritysten vastauksista nousee selvästi esiin huoli välittömän kysyntälaman yli pääsemisestä. Kyselyyn vastanneiden yritysten neljä välttämättömimmäksi katsomaa toimenpidettä ovat:

  • Verojen ja työnantajamaksujen maksuaikoja on pidennettävä.
  • Nopeat rahoitusinstrumentit kassakriisin varalle kaiken kokoisille yrityksille otettava käyttöön.
  • Lomautukset ja yt-neuvottelut voitava panna nopeammin käytäntöön.
  • Valtion pitää kantaa suurempi vastuu sairauspoissaoloista aiheutuvista kustannuksista.

Rauman kauppakamarin jäsenten avoimista vastauksista nousi myös esille se, että byrokratia on tässä tilanteessa karsittava minimiin. Vientiteollisuuden viestinä on toive logistiikan, kuin myös vientikaupan rahoituksellisen tuen toimivuudelle tässä poikkeustilanteessa.

Keskuskauppakamari vaatii hallitukselta ripeitä lisätoimenpiteitä

“Toimenpidelistalla tulisi olla mm. joustavuutta verotuksen ja vakuutusmaksujen tilitykseen sekä valtion suurempi rooli sairauspoissaolojen kustannuksista”, vaatii Romakkaniemi.

Kyselyn tulokset Rauman kauppakamarin jäsenten osalta sekä kauppakamareiden yhteisen toimenpidelistauksen voit ladata täältä:

Kyselyn tulokset


Keskuskauppakamarin ehdottamat toimenpiteet 18.3.2020