Opiskelijajärjestöistä kontaktipintaa Tampereen yliopiston tekniikan opiskelijoihin

Rauman kauppakamarin ICT-valiokunta toteutti joulukuussa etätapaamisen Tampereen yliopiston opiskelijajärjestöjen edustajien ja valiokunnan jäsenten kesken. Tampereen yliopistossa opiskellaan esimerkiksi automaatio-, sähköenergia-, tieto- ja tietoliikennetekniikkaa. Moni opiskelija työllistyy jo opiskeluaikana, joten yritysten on tehokkainta kontaktoida opiskelijat opiskelupaikkakunnalla.

Tapaamisessa kuultiin järjestöjen edustajien hissipuheet liittyen yritysten ja opiskelijoiden väliseen yhteistyöhön. Mukana tapaamisessa olivat valiokunnan jäsenten lisäksi Automaatiotekniikan kilta Autek:n, Sähköenergiatekniikan ammattiainekerho SETKO ry ja Sähkökilta Skilta ry:n, Tampereen TietoTeekkarikilta TiTe ja Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan ammattiainekerho TeLEn edustajia.

Kuulimme esittelyssä opiskelijajärjestöjen edustajilta itseltään tehokkaimmat tavat näkyä opiskelijoiden parissa ja löytää potentiaalisia tulevaisuuden tekijöitä:

  • Rekrytointitapahtumat Tampereen yliopistolla, esim. Automaatiorekrymessut
  • Yritysvierailut Satakunnassa
  • Urasaunakonsepti, jossa illan aikana yritys esittäytyy ja lisäksi viihteellisempi osuus
  • Mahdollisuus näkyvyyteen järjestöjen sähköpostilistoilla, esimerkiksi rekrytointisähköpostin merkeissä
  • Kumppanuuspaketit, joita voi räätälöidä tarpeen mukaan


Miten yritys voi käynnistää yhteistyön?

  • Olemalla yhteydessä suoraan kiltojen ja ammattiainekerhojen puheenjohtajiin tai yritysvastaaviin, joiden kautta yhteistyömuodoista voi keskustella ja lähteä viemään eteenpäin.


Kontaktit esillä olleiden kiltojen ja ammattiainekerhojen yritysvastaaviin:
Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan ammattiainekerho TeLE: http://tele.rip/tele/kerho/hallitus/
Automaatiotekniikan kilta Autek: http://www.autek.fi/fi/yritysyhteistyo-2/
Sähkökilta Skilta ry: https://www.skilta.fi/yrityksille/
Sähköenergiatekniikan ammattiainekerho SETKO ry: https://www.students.tut.fi/~setko/
Tietoteekkarikilta: https://tietoteekkarikilta.fi/#!/collaboration

Muut Tampereen yliopiston ainejärjestöt:
https://trey.fi/jarjestot/ylioppilaskunnan-piirissa-toimivat-jarjestot
​​​​​​​