Kolmen kärki juuri nyt: osaamisen kehittäminen, toiminnan tuottavuus ja johtaminen

Kauppakamari havainnoi herkästi ajan pulssia ja muokkaa toimintaansa ympäristön muutosten ja jäsenkuntansa tarpeiden mukaisesti.

Mika Marttila

RAUMAN KAUPPAKAMARI on siirtänyt ketterästi lähes kaiken toimintansa verkkoympäristöön muiden organisaatioiden tapaan. Kauppakamarin syyskokous pidettiin marraskuussa jo totutusti etäyhteyksin, reilun kolmenkymmenen jäsenorganisaation edustajan voimin. Kokoukseen tuotiin uudenlaista interaktiivisuutta Menti-sovelluksella tehdyllä nettikyselyllä, jolla tiedusteltiin ajankohtaisimpia teemoja yritysten toiminnan kehittämisessä. Tärkeimmäksi teemaksi koettiin osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen. Toisen sijan jakoivat toiminnan tuottavuuden kehittäminen sekä johtaminen ja esimiestyö. Tulosten pohjalta käytiin keskustelua strategian ajankohtaisuudesta ja kauppakamarin toiminnan sekä koulutusten painopistealueista tulevana vuonna.

OSAAMISEN TEEMA on mukana kaikkien menestyvien organisaatioiden kehitystyössä. Moni organisaatio onkin käyttänyt korona-aikaa henkilökunnan osaamisen päivittämiseen ja uusien kyvykkyyksien opiskeluun, jotta sitten kun korona on voitettu ja päästään ”business as usual” -tilanteeseen, voidaan hyökätä markkinaan vereksin opein ja voimin.

TARKASTELTAESSA MENESTYVIÄ seutukuntia Suomessa on löydettävissä ainakin yksi yhteinen tekijä ja se on alueen kattava koulutustarjonta ja erityisesti korkea-asteen koulutus. Osoittamalla harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja nuorille yritykset pääsevät jo varhaisessa vaiheessa kiinni lupaaviin nuoriin työntekijöihin. Hyvät työllistymismahdollisuudet alueemme kouluista valmistuneille lisäävät oppilaitosten vetovoimaa nuorten keskuudessa ja ovat näin osaltaan varmistamassa koulutuksen pysyvyyttä ja resurssointia alueellamme.

TÄLLÄ HETKELLÄ akuutein kysymys on monessa yrityksessä, miten selvitä koronakuopan yli. Katse väistämättä kääntyy toimintojen tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Erityisen haastavan tilanteesta tekee se, että kukaan ei pysty varmuudella sanomaan, koska nykyinen poikkeustila on ohi ja mikä on sen jälkeinen ”uusi normaali”. Tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämisessä on huomioitava mielestäni kaksi aikaikkunaa. Miten selviämme akuutin vaiheen yli? Miten jatkossa kehitämme toimintoja pidemmällä aikajanalla? Näiden kahden katsantokannan välillä toimenpiteet voivat vaihdella suuresti. Tuottavuus ja sen kehittäminen tapahtuu yritysten sisällä, mutta esimerkiksi kauppakamarin valiokuntatyöhön osallistumalla voi saada ideoita myös toisilta yrityksiltä.

TAVOITE JOHTAMISEN edelläkävijyydessä sekä kyky ja tahto verkostoitua sisältyvät Rauman kauppakamarin strategiaa ohjaaviin elinkeinoelämän visiotavoitteisiin. Kauppakamarin valmennuksista saa apuja johtamisen kehittämiseen ja sen verkostoista löytyy mahdollisuuksia vertaismentorointiin johtamisen sekä esimiestyön saralla. Johtamisen kehittymistä tukee myös Satakunnassa käynnistyvä Hallitukset töihin! -hanke, jonka tavoite on aktivoida hallitustyöskentelyä erityisesti alle 50 henkeä työllistävissä kehitys- ja kasvuhakuisissa yrityksissä. Hyvä ja laadukas hallitustyö tukee yrityksen toimivaa johtoa vaativassa johtamistehtävässään. Hanke toteutetaan yhteistyössä Satakunnan kauppakamarin, Satakunnan Yrittäjien ja Satakunnan Hallituspartnerit ry:n kanssa.

SYYSKOKOUS VIITOITTI tietä Riikalle ja kauppakamarin muulle joukkueelle kohti vuotta 2021. Kauppakamari havainnoi herkästi ajan pulssia ja muokkaa toimintaansa ympäristön muutosten ja jäsenkuntansa tarpeiden mukaisesti. Strategia visiotavoitteineen todettiin edelleen ajankohtaiseksi ja se toimii tekemisten ohjenuorana myös tulevana vuonna. Rauman kauppakamari tulee rohkeasti ottamaan etunojaa asioiden kehittämiseksi myös 2021 ja tarjoamaan tilanteeseen sopivilla tavoilla laajasti palveluitaan jäsenilleen.
Kiitos kuluneesta poikkeuksellisesta vuodesta!

Teksti: Mika Marttila​​​​​​​
Rauman kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja
Osuuskauppa Keulan toimitusjohtaja