Osaavan henkilöstön saatavuus vaatii muutoksia koulutusjärjestelmään

Koulutusjärjestelmä on muutettava joustavaksi ja reagointikykyiseksi, vaativat kauppakamarit. Osaavan henkilöstön saatavuuden turvaaminen yrityksille vaatii, että koulutusjärjestelmän sisäiset raja-aidat puretaan ja elinikäinen oppiminen mahdollistetaan. Ammatti- ja tutkintonimikkeiden sijaan huomio on kiinnitettävä osaamiseen, jota on voitava päivittää muuttuvien tarpeiden mukaan läpi työuran.

Pula osaavasta työvoimasta on noussut kasvun esteeksi joka puolella Suomea. Samanaikaisesti työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat kiihtyvään tahtiin ja elinikäisestä, jatkuvasta oppimisesta on tullut työelämän uusi normi.

​​​​​​​
”Koulutusjärjestelmämme on vastattava haasteisiin. Joustavuus ja kyky reagoida nopeasti muutoksiin ovat ainoita keinoja edetä, kun ennakointi vaikeutuu”, sanoo toimitusjohtaja Riikka Piispa Rauman kauppakamarista.
Kauppakamarien mukaan tasapaino koulutusjärjestelmän valtakunnallisen ohjauksen ja alueiden päätösvallan välillä on arvioitava uudestaan. Tavoitteena on oltava tarkoituksenmukainen työnjako, joka tukee alueiden osaamisen kehittämistä työelämän lähtökohdista.


Piispan mukaan suhdanteiden ja yritysten osaamistarpeiden muutokset ovat nopeimmin havaittavissa suoraan alueilla, eri puolilla Suomea.


”Myös Rauman seudulla tulee olla riittävästi päätösvaltaa ja resursseja esimerkiksi muuntokoulutuksen kohdentamiseksi. Keskeistä on alueen yritysten, koulutuksen järjestäjien ja työllisyyspalveluiden tiivis yhteistyö, jolla voidaan parhaiten kehittää alueen osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaa”, hän sanoo.


Kauppakamarit julkaisivat tänään koulutusteesit, joissa listataan seitsemän keinoa varmistaa osaavan henkilöstön saatavuus yrityksille. Kauppakamarit haluavat muun muassa tukea ammatillisen koulutuksen uudistuksen onnistumista, laajentaa oppisopimusten käyttöä sekä tiivistää yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä. Koulutusteesien valmistelutyössä oli aktiivisesti mukana Rauman kauppakamarin HR- ja koulutusvaliokunta.
Koulutusteesit ovat esillä myös ma 4.6. klo 13-16 Raumalla järjestettävässä Ammatillinen koulutus uudistuu -tilaisuudessa. Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen, johon on tulossa yli 40 yrityselämän ja muiden työnantajaorganisaatioiden edustajaa. Lisätiedot tilaisuudesta: http://www.rauma.chamber.fi/default.asp?op=naytasivu&sivunro=537#anchor

​​​​​​​
Lue kauppakamarien koulutusteesit kokonaisuudessaan liitteestä.

Kauppakamarien koulutusteesit (PDF-dokumentti, 104 kt)