Rauman kauppakamari iloitsee Rauman seudun vahvasta sijoituksesta EK:n Kuntarankingissa

Rauman kauppakamari on erittäin tyytyväinen Rauman seudun kakkossijaan EK:n toteuttamassa Kuntarankingissa, jolla mitataan Suomen eri alueiden vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta. Ero ykkösenä rankingissa olevaan Seinäjokeen on enää hiuksenhieno. Yritykset Rauman seudulla ovat erittäin tyytyväisiä kuntiensa elinkeinopolitiikkaan.

”Kunnissa on täällä ymmärretty erittäin hyvin se, että yritysten kasvu ja kehittyminen ovat kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin ja menestyksen tae. Onnittelut Rauman, Euran, Eurajoen ja Säkylän kuntapäättäjille – yhteistyö elinkeinoelämän kanssa jatkukoon vahvana!”, toteaa Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa.

Kahden vuoden välein toteutettava Kuntaranking mittaa Suomen eri alueiden vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta. Elinkeinoelämän keskusliiton tutkimuksessa hyödynnettiin kahdentyyppistä aineistoa: yrityksille suunnattua kyselyä sekä aluekohtaisia kuntatalous- ja yrittäjyystilastoja. Vertailuun otettiin mukaan 25 seutukuntaa, joista yrityskyselyssä saatiin eniten vastauksia ja vertailutietoa.

Alueen sijoitukseen vaikuttivat yritysten arvioissa erityisesti seuraavat tekijät: kuntapäätöksenteon yrityslähtöisyys (esim. kaavoituksen sujuvuus, yritysvaikutusten huomiointi päätöksissä), oman alueen julkiset yrityspalvelut (neuvonta, rahoitus, toimitilat) sekä osallistumismahdollisuus palveluiden tuottamiseen (kilpailu kuntayhtiöiden kanssa, julkiset hankinnat).

Lisätietoja EK:n nettisivuilta.