Pääkirjoitus: Rauman seudusta entistäkin vahvempi logistiikan ja liikenteen keskus

Rauman seudusta entistäkin vahvempi logistiikan ja liikenteen keskus

Otsikko on Rauman kauppakamarin strategiasta, yksi neljästä visiotavoitteesta tai keihäänkärjestä. Raumalla on logistiikalla pitkät perinteet. Rauman sataman ikää ei varmuudella voida määrittää, mutta se on luultavasti 579-vuotiasta Raumaa vanhempi, sillä keskiajalla rannikkokaupungit tavattiin perustaa hyvien luonnonsatamapaikkojen yhteyteen.

Satakunta ja Rauman seutu ovat merkittävä osa teollista Suomea. Suuri osa suuntautuu vientiin ja siinä paikallinen satama on suurena apuna. Rauman satamaliikenteestä suurin osa tulee kuitenkin rauta- ja maanteitse Satakunnan ulkopuolelta ja suuret kokonaismäärät auttavat pitämään linjaliikenteen tarjonnan niin laadullisesti kuin määrällisestikin hyvällä tasolla. Vaikkapa konteilla kotiseudulta minne päin maailmaa tahansa.

On aivan selvää, että kaikki vienti ja tuontikuljetukset eivät voi kulkea satamien kautta. Rauman seudun vientiteollisuutta suuntautuu erittäin paljon rekkakuljetuksina Ruotsiin ja Keski-Eurooppaan. Tämä merkitsee, että olemme hyvin riippuvaisia maapuolen infrasta eli tie- ja rautatieverkosta. Kehitystä on viimeisen 20 vuoden aikana tapahtunut ja Rauman ratayhteys on varsin toimivassa kunnossa. Myös valtatie 12 Rauman kaupungin kohdalla ja välillä Rauma-Huittinen on mukavassa kunnossa. Mutta sitten tulee se murheenkryyni eli valtatie 8, joka kehittyy tuskastuttavan hitaasti. Toki parempi hitaasti kuin ei ollenkaan

Kauppakamarin vision toteutuminen logistiikan ja liikenteen keskuksesta vaatii nyt raivokasta lobbaamista, jotta kasitien kehitykseen saadaan vauhtia. Paikallinen kauppakamarimme on siinä työssä avaintekijä, tietysti yhteistyössä muiden kanssa. Juuri aloitta - nut Vt8 Turku-Pori -foorumi on siihen hyvä työkalu.

Oma runsaan 20 vuoden työni Rauman sataman johdossa päättyy kuluvan vuoden loppupuolella. Tuntuu aika pitkältä työrupeamalta, mutta se on vain silmänräpäys verrattuna sataman kuluneisiin ja tuleviin satoihin vuosiin. Olen koko satamaurani ajan ollut mukana kauppakamarin liikennevaliokunnassa paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Se on ollut minulle hyvin mieluista työtä.


​​​​​​​


HANNU ASUMALAHTI

Toimitusjohtaja 7/21 saakka

Rauman Satama Oy