Rauman kauppakamarin jäsentyytyväisyys valtakunnan kärkikastia

Kauppakamarit kautta Suomen toteuttivat jäsentyytyväisyyskyselyn marraskuussa. Yleisarvosana Rauman kauppakamarin toiminnalle oli vastausten keskiarvona tasan 4 (asteikolla 1-5). Tällä arvosanalla Rauman kauppakamari on valtakunnan kärkikastia, ollen 19 kauppakamarin vertailussa toinen.

Rauman kauppakamarin jäsenet ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä kauppakamarin toimintaan, mutta aina löytyy myös kehittämisen kohteita. Kyselyn tulokset tukevat kauppakamarin vuoden 2021 toiminnan, vaikuttamisen ja viestinnän suunnittelua.

Yleisarvosanan osalta Rauman kauppakamari on 18 kyselyyn osallistuneen kauppakamarin vertailussa toinen (vihreä pylväs).

Keskeisin hyöty kauppakamarissa saadaan kyselyn mukaan seuraavista osatekijöistä:

  • Vaikuttaminen ja edunvalvonta
  • Ajankohtaiskoulutukset
  • Jäsentiedotus ja julkaisut (esim. kauppakamarilehti)
  • Liiketoimintaa tukevat kontaktit ja verkostot

Tärkeimmiksi vaikuttamiskohteiksi kyselyssä nousivat:

  • Liikennekysymyksiin vaikuttaminen
  • Osaavan työvoiman saatavuus
  • Yritysten näkemysten esille tuominen

Kyselyn kautta saatiin myös arvokasta palautetta toiminnan kehittämiseksi. Esimerkiksi vaikuttamistyön esille tuominen entistä vahvemmin, verkostoitumiseen tähtäävien tapahtumien toteutus, jäsenpalveluista muistuttaminen sekä viestinnän kehittäminen nousivat kehityskohteiksi kyselyn vastauksista.

Joulukuun alussa toteutettiin myös luottamushenkilökysely, jolla tiedusteltiin hallituksen, valtuuskunnan ja valiokuntien jäsenten tyytyväisyyttä toimintaan. Kyselyn keskeisin mittari, arvosana kauppakamarin vaikuttamis- ja valiokuntatyölle oli keskiarvoltaan 4,2 (asteikolla 1-5).