Rauman kauppakamarin kansainvälistymispalkinto jaettiin kahtia: Port Activity App ja Tasmanian-alusten myynticase/Håkan Enlund voittajiksi

Rauman kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta jakaa Rauman seudulla vuosittain kansainvälistymispalkinnon​. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustus esimerkillisestä kansainvälisyyden toteuttamisesta ja kannustaa seudun toimijoita kansainvälisyyteen​. Tällä kertaa haluttiin nostaa esille seudun kansainvälisyyden monipuolisuutta ja kytkeä Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat mukaan valintaprosessiin. Tänä vuonna palkintoraati jakoi palkinnon poikkeuksellisesti kahdelle ehdokkaalle, jotka sattumalta linkittyvät molemmat meriklusteriin.

Toinen palkituista tahoista oli Rauma Marine Constructions Oy:n Tasmanian-lauttojen myynticase: yli kymmenen vuotta kestänyt myyntiprosessi, jossa RMC Oy:n myyntijohtaja Håkan Enlundilla oli merkittävä rooli. Tuomariston perustelut palkitsemiselle olivat seuraavat:

 • Tasmanian-lauttojen myynticase on osoitus poikkeuksellisesta myyntihenkisestä sinnikkyydestä ja kyvystä kerätä tarvittavat sidosryhmät yhteisen tavoitteen taakse
 • Myynticase personoituu RMC Oy:n myyntijohtaja Håkan Enlundiin, joka 13 vuoden ajan haki uusia kulmia projektin edistämiseksi kahdella mantereella. Håkan on työskennellyt meriklusterissa koko työuransa ajan ja hänellä on kyky luoda verkostoja, olla utelias ja nähdä hieman kauemmas kuin muut, saaden muutkin uskomaan tulevaan. Häneltä saamme kaikki esimerkkiä siitä, millaisia tuloksia sitoutuneisuus, innostus ja kova työ voivat saada aikaan.
 • Projektin arvo on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä, tuoden työtä tuhansien henkilötyövuosien verran Rauman seudulle, Satakuntaan ja koko meriklusteriin.

Enlund itse kommentoi palkinnosta seuraavaa:
”Olen erittäin iloinen ja kiitollinen tästä huomio-osoituksesta. Kiitokset Kauppakamarille ja palkintoraadille! Laivakauppa ei ole koskaan yhden miehen show. Tasmania projektissa on vuosien varrella ollut useita tahoja, jotka ovat tukeneet ja edesauttaneet pääsyä nyt sopimukseen asti. Haluan erityisesti mainita kollegat, telakan teknistä ja kaupallista tiimiä, Raumalla toimivaa meriteollisuusverkostoa ja akateemisia tahoja Suomessa. Suurlähetystömme Australiassa antoi, kriittisessä vaiheessa, merkitsevää tukea, kuten myös yhteistyöpartnerimme Tasmaniassa. Kaikki kommunikointikanavat olivat käytössä. Ne olivat tarpeen, koska loppukirin asiat tapahtuivat keskellä pahinta pandemian aikaa.”

Håkan Enlund


Toinen palkittu taho oli Port Activity App (PAA), joka helpottaa satamatoimintoja tällä hetkellä jo kuudessatoista kotimaisessa satamassa ja on laajenemassa käyttöön myös Ruotsin puolelle. Sovellus kehitettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) vetämässä Efficient Flow-projektin kokonaisuudessa. Mukana kehitystyössä olivat kiinteästi Rauman ja Gävlen satamat, Fintraffic VTS Oy ja teknisesti sen toteutti Unikie Oy. Tuomariston perustelut palkitsemiselle olivat seuraavat:

 • Port Activity App on esimerkki onnistuneesta kansainvälisestä innovaatioyhteistyöstä julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken.
 • Sovelluksen kehittämisen taustalla on todellinen tarve, jota on lähdetty ratkomaan käytännönläheisesti ja jatkuvan kehittämisen periaatteella. Sovellus aidosti säästää rahaa ja aikaa satamatoiminnoissa, mikä näkyy myös parempana toimitusvarmuutena ja palveluina seudun lukuisille vientiyrityksille. Sovelluksen kautta on voidaan myös vähentää hiilidioksidipäästöjä.
 • Sovelluksen laaja levinneisyys kotimaassa jo 16 satamaan ja vientiponnistelut Gävlen satamasta käsin lupaavan hyvää kansainvälisille mahdollisuuksille.
 • Port Activity App on tuonut positiivisella tavalla Rauman seutua ja Satakuntaa maailmankartalle.


Heikki Koivisto Satakunnan ammattikorkeakoulusta iloitsee palkinnosta:
”Tiivis yhteistyö toimijoiden välillä oli avain Port Activity Appin sovelluksen kehittämiselle. Satamasovelluksella on potentiaali levitä Satakunnasta kansainväliseksi menestystarinaksi.”

Port Activity App- projektitiimi. Kuva: Reetta Vähä-Aho


Kansainvälistymispalkintoprosessi uudistui

Vuonna 2021 palkinto jaettiin täysin uudella tavalla - nyt kuka tahansa voi esittää ehdokasta. Palkintoehdokkaana voi olla kansainvälisen yrityksen lisäksi esimerkiksi kansainvälinen tiimi, henkilö, projekti tai teko. Mukana palkintoesitysten laatimisessa olivat Satakunnan ammattikorkeakoulun englanninkielisen International Business-ohjelman opiskelijat. Kisa päättyi pitchaus-tilaisuuteen 9.12., jossa opiskelijaryhmät esittelivät palkintoehdokkaista tekemänsä koosteet Rauman kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunnan jäsenistä koostuvalle raadille. Raati palkitsi tilaisuudessa kilpailun voittajan. Tilaisuuden toteutuskumppanina ollut Länsi-Suomen Osuuspankki palkitsi lisäksi parhaan esityksen pitäneen opiskelijaryhmän.

Kansainvälistymispalkintoprosessin toteutuksessa olivat mukana Rauman kauppakamarin lisäksi Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Länsi-Suomen Osuuspankki.

Palkintoehdokas voi olla

 • Kansainvälinen yritys, joka on ollut määrätietoinen vientitoiminnan kehittämisessä ja menestynyt kansainvälisessä kaupassa tai on jollakin muulla tavalla kansainvälinen​
 • Kansainvälisyyteen liittyvä projekti, yhteistyömalli tai toimenpide, jolla on kyetty tukemaan seutukunnan yritysten vientiä ja / tai kansainvälistymistä​
 • Henkilö, jolla on ollut merkittävä rooli yksittäisen yrityksen vientiponnisteluissa​
 • Organisaatio, joka on esimerkki rohkeasta kehittymisestä monikulttuuriseksi työyhteisöksi​


Kansainvälistymispalkintokisan raadissa olivat tänä vuonna:
Sini Gahmberg, kansainvälistymisvaliokunnan pj., Satasairaala
Kim Komaro, Posirol Oy
Sonja Kuusisto, Kuusisto Group Oy
Kirsi Hassinen, Platom Oy
Saku Tuominen, Aslemetals Oy

Lisätiedot
Håkan Enlund, Rauma Marine Constructions Oy, puh. 0400365532
Heikki Koivisto, SAMK, puh. 0447103674
Minna Keinänen-Toivola, SAMK puh. 0449716676
Sini Gahmberg, Rauman kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtaja, puh. 050 346 3774,
Riikka Piispa, Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja, puh. 040 708 8555