Rauman kauppakamarin kysely koronapassista - yli 80 % kannattaa

Rauman kauppakamarin jäsenkyselyyn vastanneista kannattaa koronapassia 82 %. Vastanneista 9 % vastusti passin käyttöönottoa ja 9 % ei ottanut asiaan kantaa. Koronapassin käyttöönoton hyödyt ja heikkoudet nousevat esiin kyselyn avoimissa vastauksissa.

Rauman kauppakamari teetti jäsenyritysten edustajien parissa pikakyselyn koronapassin käyttöönotosta 11.-12.8. Vastauksia kyselyyn kertyi 34 eri yrityksen edustajalta. Vastaajista 36 % oli teollisuudesta, 40 % eri palvelusektoreilta, 6 % rakentamisen toimialalta, 9 % tukku- ja vähittäiskaupasta ja 9 % matkailu- ja ravitsemusalalta.

Koronapassin käyttöönottamisella voitaisiin lieventää nykyisiä rajoituksia tai välttää uusien, tiukempien rajoitusten käyttöönotto. Lisäksi tavoitteena on helpottaa sellaisten alojen toimintaa, jotka tällä hetkellä kärsivät rajoituksista eniten tai joiden osalta on olemassa vakava uhka toiminnan lisärajoituksiin tautitilanteen pahenemisen takia.

"Kyselyn tulokset osoittavat, että elinkeinoelämän edustajien parissa koronapassi nähdään ennemmin toimintaa helpottavana kuin rajoittavana tekijänä. Rauman seudulla teetetyssä kyselyssä nähdään hyötyjä niin kansainvälisen liikkuvuuden, työssä käynnin turvallisuuden, työhyvinvoinnin kuin yritystoiminnan jatkuvuuden näkökulmista. Toisaalta passin käyttöönotto voi luoda kustannuksia ja rajata asiakaskuntaa ainakin aluksi", toteaa Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa.

Koronapassin näkee hyödylliseksi vastanneista yrityksistä 64 %, 18 % ei näe hyötyjä omalle yritystoiminnalle ja 18 % ei ota kantaa asiaan. Kysely kirvoitti vastaajia myös jakamaan ajatuksiaan koronapassista sekä muista elinkeinoelämää koronapandemian aikana helpottavista toimista. Vastauksista esille nousi pikatestaaminen, rokotusten kiirehtiminen sekä entistä parempi viestintä.

Alla kootusti osa avoimista vastauksista kysymykseen minkälaisia myönteisiä vaikutuksia koronapassilla voisi olla yritykselle:

 • "Koronapassi lisäisi roketekattavuutta mikä on ehdoton edellytys että tauti saadaan hallintaan"'
 • "Jossain vaiheessa koronapassi voisi helpottaa ulkomaisen työvoiman tuloa Suomen työmaille sekä oman henkilökunnan liikkumista eri laitosten välillä. Päästäisiin eroon jatkuvasta testaamisesta."
 • "Eri työkohteiissa passilla voisi todentaa rokotusten olevan kunnossa."
 • "Palvelualoille enemmän hyötyä, teollisuusyritys tietäisi keiden kanssa voi pitää isompia koulutuksia ja muita tilaisuuksia Henkilökunnan hyvinvoinnin lisääntyminen kun vapaa-ajan liikuntatoiminta ja muu harrastustoiminta olisi turvallisempaa."
 • "Turvallisuuden varmistaminen, työn tekemisen jatkuvuuden varmistaminen"
 • "Sairastumisen riskin pienennyttyä mm seuraavat asiat helpottuisivat: lähityö konttoreissa helpottuisi -vähemmän riskiä/pelkoja, tehdastyö helpottuisi ja riskit pienenisivät tuotannon katkoksista, kumppaneiden tapaaminen helpottuisi, investointiprojektien toteuttaminen helpottuisi."


Koronapassin käyttöönotto voi aiheuttaa myös haittavaikutuksia tietyillä toimialoilla, etenkin yrityksissä, joissa asiakkaan ikäprofiilin johdosta rokotekattavuus ei ole vielä riittävä. Passin käyttöönotto voi myös lisätä yritysten kustannuksia. Tässä koottuja kommentteja liittyen koronapassin heikkouksiin:

 • "Ainakin ensialkuun se rajaisi suuren määrän asiakkaita pois. Tilanne olisi toinen, mikäli passia joutuisi käyttämään kaikkialla, jolloin passi olisi suurimmalla osalla väestöstä."
 • "Koronapassin valvonta toisi yritykselle taas lisää kuluja. Se on taas huonompi juttu."
 • "Rokotuskattavuus on suuri. Meillä suurin asiakaskunta on aikuisia, jotka rokotettu."
 • "En osaa muodostaa mielipidettäni, koska en ole saanut riittävästi tietoa ja selkeää tietoa. Korona tarttuu vaikka on rokotukset ja koronaa levittää vastaavasti vaikka on saanut rokotukset. Ainut ero on että, koska rokotus poistaa oireet eli ei yski, pärski ja ole nuhainen, niin koronaa levittää 4-8 kertaa vähemmän. Tosin jos olisi oireita niin osaisi pysyä kotona. Ilmeisesti siis näin."
 • "Asian eettinen puoli arveluttaa, vaikka muutoin näen passin hyvänä asiana."


Vastaajat saivat myös ehdottaa muita keinoja taklata tilannetta koronapassin lisäksi.

 • "Hyvä ja riittävä tiedottaminen, sisäiset ja julkiset ohjeistukset."
 • "Testien, etenkin pikatestien (jota käsittääkseni suomalainen yritys on kehittänyt) käyttäminen jolloin tiedettäisiin isolla todennäköisyydellä ettei sisään menneillä ole koronaa"
 • "Selkeämpää, avoimempaa ja totuudenmukaisempaa tiedotusta."
 • "Nopeutta rokotuksiin"
 • "Rajoilla testausta olisi tiukennettava ja edellytettävä karanteenia, ei vain vapaaehtoista vaan pakollista, samaa voisi miettiä eri maakuntien välillä jos toisessa maakunnassa korona on paha ja toisessa ei"
 • "Yksiselitteiset säännöt ja ohjeistus koko maahan. Nyt kovin paljon jossiteltavaa ja kuntakohtaisia eroja koronaan liittyvissä toiminnoissa."