Rauman kauppakamarin puheenjohtajaksi Osuuskauppa Keulan toimitusjohtaja Mika Marttila

Tuleva puheenjohtaja Mika Marttila (kuvassa etualalla vasemmalla) ja varapuheenjohtaja Sakke Suominen Rauman kauppakamarin luottamushenkilöiden kesäisessä illanvietossa elokuussa 2019.

Rauman kauppakamarin syyskokouksessa maanantaina 2.12. valittiin keskeiset luottamushenkilöt vuodelle 2020. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Mika Marttila Osuuskauppa Keulasta. Samalla kiitettiin Rauma Marine Constructions Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaata tehdystä työstä kauppakamarin ja seudun elinkeinoelämän eteen. Syyskokouksessa linjattiin myös kauppakamarin toimintaa vuodelle 2020, kärkinä saavutettavuuden parantaminen VT8:n osalta sekä yritys-oppilaitosyhteistyön kehittäminen.

”Haluan kiittää kaikkia Rauman kauppakamarin jäseniä luottamuksesta. Otan mielelläni puheenjohtajan tehtävät vastaan ja odotan innolla yhteistyötä niin kauppakamarin jäsenten kuin myös kamarin henkilökunnan kanssa. Haluan osaltani kiittää Jyrki Heinimaata kuluneesta kolmesta vuodesta, jotka hän on toiminut ansiokkaasti Rauman kauppakamarin puheenjohtajana.”, toteaa Mika Marttila innostuneesti.

Rauman kauppakamarin toimintaa linjaavat tulevien vuosien aikana neljä keskeistä visiotavoitetta, jotka määriteltiin elinkeinoelämää koskevan skenaario- ja strategiatyöskentelyn kautta. Työhön osallistuivat niin kauppakamarin hallitus, valtuuskunta kuin Rauman nuorkauppakamarin jäsenistä koottu niin sanottu varjohallitus. Työtä johdatteli niin ikään Rauman nuorkauppakamarin jäsen, TVO Oyj:n kehityspäällikkö Mia Nikula.

Visiotavoitteisiin kytkeytyvät kiinteästi myös kauppakamarin vuoden 2020 kärkihankkeet, VT8-vaikuttajavaltuuskunnan toiminta sekä Rinki-yhteistyöryhmä yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämiselle.

”Rauman kauppakamarin visiotavoitteet vuosille 2020-2025 vaativat yhteistyötä läpi yrityskentän. Erityisesti itseäni kiinnostavat alueen elinvoiman turvaaminen tulevaisuudessa liike-elämän ja oppilaitosten välisellä yhteistyöllä sekä liikenneinfran kehittäminen, jossa erityishuomion ansaitsee valtatie 8:n kehittäminen. Toivon jäseniltä vilkasta keskustelua näistä ja muista yrittämisen edellytyksiä kehittävistä teemoista.”, Marttila summaa.

Rauman seudun elinkeinoelämän keskeiset visiotavoitteet tuleville viidelle vuodelle
Ketterä, kasvava ja seudulle investoiva elinkeinoelämä, joka houkuttaa osaajia

 • Parhaan johtamisen ja yrityskulttuurin edelläkävijä, tavoitteellinen johtaminen
 • Kasvetaan yhdessä: joustava paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen hyödyntäminen yritystoiminnan eri osa-alueilla
 • Teknologioiden asianmukainen ja tuottava hyödyntäminen

Vahva ja innovatiivinen koulutusjärjestelmä

 • Elinkeinoelämää entistä paremmin palvelevaa, joustavaa koulutusta kärkialoilla
 • Tuotekehitys-, tutkimus ja innovaatiotoiminnan terästäminen uusien innovaatioiden ja tuottavuuden kehittämiseksi yhteistyössä yritysten kanssa
 • Oppilaitosten, yritysten ja julkisten toimijoiden saumaton yhteistyö varhaiskasvatuksesta yliopistotasolle (alueelliset, kansalliset ja kansainväliset oppilaitokset)

Rauman seudusta entistäkin vahvempi liikenteen ja logistiikan keskittymä

 • Saavutettavuus: satama, tiet, raiteet, tietoliikenneyhteydet
 • Profiloituminen osaamiskeskittymäksi

Elinvoimaiset, vetovoimaiset kunnat

 • Moderneinta kuntajohtamista Suomessa, kuntien välisestä kilpailusta yhteistyöhön
 • Laadukkaat, tarpeenmukaiset kuntapalvelut ja vapaa-ajan elämä myös kansainvälisille asukkaille
 • Otetaan keskeiseksi vahvuudeksi maaseutumainen, vesistöjen lähellä sijaitseva asuinympäristö


Rauman kauppakamarin hallitus 2020
Puheenjohtaja
Mika Marttila, Osuuskauppa Keula
Varapuheenjohtajat
Sakke Suominen, Eura Print Oy, 1. varapuheenjohtaja
Ari-Pekka Vanamo, Metsä Fibre, Rauman sellutehdas, 2. varapuheenjohtaja
Muut hallituksen jäsenet
Pekka Auramaa, Auramaa Yhtiöt Oy
Timo Frimodig, Länsi-Suomen Osuuspankki
Kari Koski, Rauman kaupunki
Juuso Luodesmeri, Eurajoen Romu Oy
Sirkku Suominen, Suomen Terveystalo Oy Rauma
Janne Mokka, Posiva Oy
Sari Reiman, TEXpro Oy
Petri Pakarinen, K-Rauta Rauma
Olli Rantanen, Kongsberg Maritime Finland Oy
Sakari Toivonen, Oras Oy