Rauman kauppakamarin toimitusjohtajaksi on valittu Riikka Piispa

Rauman kauppakamarin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.3.2018 alkaen on valittu kauppatieteiden maisteri KTM Riikka Piispa. Hän siirtyy tehtävään Rauman Yrittäjien toiminnanjohtajan tehtävästä, josta hän on ollut opintovapaalla diplomi-insinööritutkinnon opintojen johdosta. Hänen toimenkuvaansa toiminnanjohtajana kuului Rauman Yrittäjäyhdistyksen toiminnan, kaupallisen keskustan ja yritysklusterien kehittäminen sekä liiketoimintamahdollisuuksien ja alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen yhdessä yritysten, oppilaitosten ja kuntatoimijoiden kanssa.

Rauman kauppakamarin nykyinen toimitusjohtaja maatalous- ja metsätieteiden tohtori MMT Ritva Toivonen siirtyy Helsingin Yliopiston Metsä- ja Maataloustieteellisen tiedekunnan dekaaniksi vuoden 2018 maaliskuun alusta lukien. Toivonen toteaa lähtevänsä tehtävästä haikein mielin. ”Rauman kauppakamarissa on ollut erittäin mukavaa työskennellä dynaamisen elinkeinoelämän parissa.” Toivonen onnittelee Piispaa uusista haasteista mielenkiintoisessa tehtävässä Rauman alueen elinkeinoelämän vetäjänä.


Piispa kertoo ”odottavansa innostuneena mahdollisuutta jatkaa Rauman Yrittäjien toiminnanjohtajana aloittamaansa työtä Rauman kauppakamarin tuttujen jäsenyritysten sekä alueella toimivien uusien tuttavuuksien parissa.” Edelleen hän toteaa, että ”kaikkia toimialoja läpileikkaava digitalisaatio luo mahdollisuuksia yritysten tuottavuuden kasvulle ja uusiin liiketoimintoihin. Lisäksi on paljon tekemistä myös kriittisten yrityskeskittymien eli yritysverkostojen vahvistamisen alueella.


Piispa näkee, että hän pääsee hyödyntämään aiemmista työtehtävistään kertynyttä osaamistaan ja siten vahvistamaan koko seutukunnan elinkeinoelämän strategista markkinointia ja johtamista.
Rauman kauppakamarilla on merkittävä rooli elinkeinoelämän ja alueen edunvalvonnassa. Rauman kauppakamari on onnistunut edunvalvontatehtävässään erittäin hyvin, mistä syystä kauppakamari pärjää erinomaisesti valtakunnallisissa vertailuissa jäsentyytyväisyydessä. Tavoitteeni on edelleen vahvistaa tätä jäsentyytyväisyyttä painokkaalla elinkeinoelämän ja Rauman seudun edunvalvonnalla sekä koulutusmahdollisuuksien ja yritysklusterien kehittämisellä”.


Rauman kauppakamari saa Riikka Piispasta erinomaisen toimitusjohtajan, jolla on nykyjohtajilta vaadittavaa osaamista digitalisoituvista liiketoiminnoista sekä hyvää kokemusta järjestötoiminnasta elinkeinoelämän kanssa lisättynä akateemisella koulutusulottuvuudella” toteaa Kauppakamarin puheenjohtaja Jyrki Heinimaa.

Lisätietoja: Jyrki Heinimaa, puheenjohtaja, 040-5564456
Riikka Piispa, toimitusjohtaja, 0400-918 457