Rauman kauppakamarin toimitusjohtajalle etsitään sijaista opintovapaan ajaksi

Sinustako aktiivinen vaikuttaja Rauman alueen elinkeinoelämälle? Haussa Rauman Kauppakamarin toimitusjohtajan opintovapaan sijainen, joka edustaa noin 350 jäsenyritystä. Rauman kauppakamarin päätehtävä on tehdä töitä Rauman talousalueen elinkeinoelämän entistä parempien toimintaedellytyksien eteen Rauman talousalueella, maakunnallisesti ja valtakunnan verkostoissa.

Rauman kauppakamari on yksi Suomen 19. itsenäisestä kauppakamarista ja sen jäsenistöön kuuluu seudun merkittävimpiä teollisuuden, kaupan alan, rakentamisen ja palveluverkoston yrityksiä sekä seudun kunnat ja oppilaitokset. Töitä tehdään muun muassa yritysten kasvun tukemisen, osaajien houkuttelun, yritys-oppilaitosyhteistyön, kansainvälisyyden, saavutettavuuden ja yleisesti seudun elinvoimaisuuden eteen laajassa yhteistyöverkostossa. Kauppakamarin toimintaan kuuluu myös laadukkaiden koulutusten tarjoaminen jäsenistölle sekä useiden verkostoitumista ja liiketoimintaa edistävien tapahtumien toteuttaminen.

Nykyisen toimitusjohtajan jäädessä vuoden kestävälle opintovapaalle etsitään Rauman kauppakamarin toimitusjohtajan sijaista 9/2023-8/2024 -väliselle ajalle. Toimitusjohtajan esihenkilönä toimii Rauman kauppakamarin puheenjohtaja.

Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu

 • Rauman kauppakamarin keulakuvana toimiminen
 • Vaikuttamis ja viestintätehtävät eri tasoilla ja tapahtumissa
 • Verkostojen ylläpitäminen ja rakentaminen niin jäsenistön kuin muiden sidosryhmien parissa
 • Tapahtumajärjestäminen ja käynnissä olevista hankkeista vastaaminen
 • Kauppakamarin henkilöstön esihenkilönä toimiminen
 • Yhdistyksen kestävästä taloudesta ja toiminnan kehittämisestä vastaaminen

Etsimme sijaiseksi henkilöä, jolla on:

 • tehtävään soveltuva, ensisijaisesti akateeminen korkeakoulututkinto
 • mielellään monipuolista kokemusta työelämästä
 • kykyä ajatella abstraktisti, mutta tarttua toimeen
 • kokemusta onnistuneesta verkostojen ylläpitämisestä ja rakentamisesta
 • hyvät viestintätaidot, kykyä diplomatiaan sekä uskottavuutta yritysjohtajien ja päättäjien parissa
 • kyky omaksua laajoja asiakokonaisuuksia nopeasti

Mitä tarjoamme:

 • ensiluokkaisen näköalanpaikan niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin
 • monipuolisen ja vaihtelevan työnkuvan
 • mahdollisuuden laajentaa tai rakentaa omaa verkostoaan
 • kaistan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
 • energisen työyhteisön ja kauppakamariverkoston tuen.

Ohjeet hakemiseen:

Kirjalliset hakemukset palkkatoiveineen sekä CV pyydetään toimittamaan 26.2. mennessä osoitteeseen riikka.piispa@raumankauppakamari.fi.

Tehtävään liittyvät kyselyt puhelimitse ma 13.02.2023 klo 14-17, toimitusjohtaja Riikka Piispa, puh. 0407088555.

Valinta sijaisesta tehdään viiveettä, mutta viimeistään huhtikuun 2023 loppuun mennessä. Nykyinen toimitusjohtaja perehdyttää sijaisen erikseen sovitulla aikataululla ennen tehtävän käynnistymistä ja aloittamisen jälkeen.