Rauman kaupunki selvitti henkilöjunaliikenteen käynnistämisen mahdollisuudet

Kuva: Rauman kaupungin nettisivut, www.rauma.fi

Rauman kaupunki on teettänyt liikenneselvityksen henkilöjunaliikenteen mahdollistamisesta välille Rauma-Kokemäki. Selvityksen toteutti suunnittelupalveluita tarjoava Proxion, joka on erikoistunut raideliikenteeseen ja raideinfrastruktuurin projekteihin. Selvityksessä saatiin realistinen kuva siitä, että liikenne olisi mahdollista toteuttaa kohtuullisin investoinnein.

Liikenneselvityksessä käytiin läpi millaisilla investoinneilla, palvelutasolla ja liikennöintitavoilla henkilöliikenne voitaisiin käynnistää. Tämä toteutettiin päivittämällä vuonna 2016 tehty kysyntäennuste, suunnittelemalla mahdollinen aikataulurakenne sekä liikennöintimalli kalustoineen ja tarvittavat toimenpiteet rataosuuksilla. Selvityksessä saatiin realistinen kuva siitä, että liikenne olisi mahdollista toteuttaa kohtuullisin investoinnein.

– Tavoitteena oli tutkia ja tuottaa materiaalia, jonka avulla Rauman henkilöjunaliikenteen uudelleenkäynnistämiselle saataisiin hyvät perustelut. Tässä myös onnistuttiin. Liikenneselvityksellä halutaan vahvasti edesauttaa henkilöjunaliikenteen käynnistämistä Raumalle ja Raumalta. Sen avulla pyritään saamaan kaikki muut kuin raumalaiset vakuuttuneeksi henkilöjunaliikenteen käynnistämisen tarpeesta, koska raumalaiset sen jo tietävätkin, liikennepäällikkö Risto Peltonen kertoo.

Junaliikenteen kysyntää ennustava tutkimus totesi kysynnän kasvaneen vuonna 2016 tehtyyn ennusteeseen verrattuna. Silloinen tutkimus arvioi kysynnän olevan noin 70 000–100 000 matkaa vuodessa, kun sen todettiin nyt olevan parhaimmillaan 160 000 matkaa vuodessa laskutavasta riippuen. Uusina kohteina oli arvoitu opiskelijoiden ja matkailijoiden matkapotentiaali sekä työpaikka- ja asukasmäärien odotetut muutokset Rauman keskustassa.

Rauman seudun vahvaa vetovoimaa heikentää edelleen alueen huono saavutettavuus suuremmista kaupunkikeskuksista ja pääkaupunkiseudulta. Linja-autoliikennöitsijät ovat myös vähentäneet julkisen liikenteen vuoroja Turkuun, Tampereelle ja pääkaupunkiseudulle. Rauman vetovoiman ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseksi sujuvat ja nopeat julkisen liikenteen yhteydet ovat ehdoton edellytys.

Selvityksessä junaliikenteen todettiin nopeuttavan ja parantavan palvelutasoa matkoilla Tampereelle ja Helsinkiin verrattuna linja-autoliikenteeseen, sekä mahdollistaa esimerkiksi työmatkat molempiin kaupunkeihin. Junamatka Tampereelle olisi 1–1,5 tuntia linja-autoa nopeampi ja Helsinkiin noin tunnin nopeampi lähes kaikkiin vuoroihin verrattuna.

– Henkilöjunaliikenteen avaamisella olisi merkittävä positiivinen vaikutus Rauman seudun kehittyvälle elinkeinoelämälle, työmatkaliikenteelle ja työasiointimatkoille, koulutusmahdollisuuksien käytölle sekä myös kestävälle matkailulle. Henkilöjunaliikenne parantaisi merkittävästi myös Rauman seudun saavutettavuutta, Peltonen toteaa.

Liikennöintiselvitys on nähtävillä Rauman kaupungin nettisivuilla osoitteessa:

https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2020/05/Liikennointiselvitys-henkilojunaliikenteesta.pdf