Rauman meriverkostopäivä järjestettiin jälleen Merimäellä 8.11.2022 lähes 250 osallistujan voimin

Meriklusteri on vahva ja kiinni tulevaisuuden kasvussa! Meriklusterin moniulotteisuus oli vahvasti läsnä vuoden 2022 Meriverkostopäivässä, joka järjestettiin 8.11. Rauman Merimäellä. Tapahtuma toi yhteen koko meriklusterin toimijakentän veturiyrityksistä alan opiskelijoihin lähes 250 osallistujan voimin.

Neljättä kertaa toteutetun Meriverkostopäivän tavoitteena oli tarjota yhteinen tapahtuma merenkulun ja laivanrakennusalan kärkiyrityksille, viranomaistahoille ja oppilaitoksille. Bisnesmahdollisuuksia, erilaisia hankkeita ja työllistymismahdollisuuksia oli esillä niin logistiikan, merenkulun kuin meriteollisuuden saralla. Rauman Merimäellä järjestetty päivä antoi osallistujille mahdollisuuden kuulla meriklusterin osaamiskehityksestä ja tutustua alan yrityksiin. Tärkeänä tavoitteena oli myös tarjota merenkulkualan opiskelijoille eli tulevaisuuden tekijöille monipuolinen katsaus meriklusterin toimijakenttään.

Seminaarissa meriklusterin tulevaisuuden kehityssuuntia

Koko päivän kestävässä seminaariohjelmassa kuultiin merkittävien alan yritysten edustajien puheenvuoroja, joissa kerrottiin toimialan kehityssuunnista ja osaamistarpeista. Aamupäivän aiheena oli osaamisen merkitys meriklusterissa: mitä erikoisosaamista Satakunnassa tällä saralla jo on – ja mitä osaamista alalla tarvitaan tulevaisuudessa.

"Seminaariesityksissä kuultiin jälleen koko meriklusterin osaamisen kirjo. Mukana oli logistiikkaa, satamaoperointia, erilaisia teknisiä ratkaisuita päästöttömyyteen niin maalla kuin merellä, oppimiskeskittymää, älykästä tilaus-toimitusketjua ja tulevaisuuden suunnittelutoimistoa. Täällä Rauman seudulla ja koko lounaisessa Suomessa on todellinen osaamiskeskittymä, jonka merkitys näissä tilaisuuksissa aina valkenee!", toteaa Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa.

Projektipäällikkö Hanna-Kaisa Desavelle esitteli Seaside Campus -hanketta, joka toteuttaa Rauman teollisuuspuiston alueelle oppimisympäristöajatteluun perustuvaa osaamisen kehittämisen tukipalvelua yhteistyössä WinNovan ja Satakunnan ammattikorkeakoulun sekä Seaside Industry Park Rauman kanssa. Tavoitteena on luoda uudenlainen meriteollisuuden osaamiskeskittymä, joka pohjautuu jatkuvan oppimisen koulutusmahdollisuuksiin ja ketteriin yhteistyöverkostoihin.

Euroports Finland Oy:n henkilöstöjohtaja Markku Lehtovaara korosti meriklusterissa jo olevaa huippuosaamista ja -teknologiaa. Yhtenä tulevaisuuden avainosaamisena hän mainitsi datan hallinnan: globaalin logistiikan kehitys vaatii dataosaamista enenevässä määrin.

Iltapäivän seminaariosuus keskittyi meriklusterin uusiin tuuliin. Teemoihin lukeutui mm. älykkäät tilaus-toimitusketjut sekä tehokkaat päästövähennykset. Kongsberg Maritime Finland Oy:n tuotantopäällikkö Tero Aromaa kertoi, kuinka suuri merkitys projektihallinnalla on globaalin yrityksen kilpailukyvylle. Rauma Marine Constructions Oy:n Mari Hovi esitteli Decatrip-hanketta, jossa rakennetaan Turku-Tukholma-välille hiilineutraali meriväylä. Kaiken kaikkiaan päästövähennystavoitteet näkyivät vahvasti useissa seminaarin puheenvuoroissa.

Merimessuilla osaaminen ja toimijat laajasti esillä

Seminaariohjelman lisäksi osallistujat pääsivät tutustumaan toimialan yrityksiin ja ajankohtaisiin hankkeisiin. Merimessuilla nähtiin runsas tarjonta laivanrakennuksen ja merenkulun näytteilleasettajia. Näkyvyyttä saivat myös seudulla vaikuttavat oppilaitokset ja tutkimusyksiköt.

Tapahtuman järjestivät yhteistyössä:
Länsirannikon koulutus Oy WinNova
Rauman kaupunki
Rauman kauppakamari
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Seaside Industry Park Rauma / Seaside Campus
Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

Tapahtuma toteutettiin osana Keski-Suomen Ely-keskuksen rahoittamaa Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -hanketta (ESR).


Teksti:
Hanna Rissanen, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Riikka Piispa, Rauman kauppakamari

Kuvat:
Rauman kauppakamari