Säkylän biokaasupäivässä muistutettiin: Fossiilittomalla tiekartalla näkyy myös biokaasu

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi saada vaiheittain kuriin liikenteen kasvihuonepäästöt. Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt tulisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä.

Nollapäästöisyyden takarajana on vuosi 2045. Suomen biotalousstrategia on parhaillaan päivitettävänä. Se julkistetaan vuoden 2022 alussa. Siinä otetaan kantaa muun muassa siihen, miten biokaasuun liittyviä arvoketjuja voitaisiin kehittää.


Alueellinen toimija
Säkylässä toimiva VSS Biopower Oy on Satakunnassa edelläkävijöitä biokaasun valmistuksessa. Yritys aloitti liikennebiokaasun (CBG) jakelun huhtikuussa. Biokaasun ohella laitoksella valmistetaan pilottivaiheessa biodieselin raaka-ainetta.
− Tankkausasema sijaitsee biokaasulaitoksen yhteydessä. Se täydentää jakeluverkostoa, sillä Porin ja Turun välissä oli aiemmin selkeä palveluaukko, toimitusjohtaja Jari Sillanpää sanoo.
Säkylässä kaasua tuotetaan lähialueen elintarviketeollisuuden sivuvirroista ja peltobiomassoista.
− Olemme paikallisesti merkittävä kiertotaloustoimija. Tavoitteenamme on ollut alusta asti hyödyntää alueella syntyviä bioraaka-aineita, jalostaa niitä ja näin edistää puhtaiden energiamuotojen käyttöä, Sillanpää painottaa.

Monia hyötyjä
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Kariniemi kannustaa paikallisia ammattiautoilijoita ja kuljetusyrittäjiä tutustumaan biokaasuautoihin. Hän näkee, että biokaasua käyttävällä kalustolla yritys saavuttaa ekologisten ja taloudellisten hyötyjen lisäksi myös imagoetua.
− Ensimmäisenä liikkeelle lähtevät biokaasuautoilijat saavat suurimman imagoedun. Eikä nyt puhuta viherpesusta, vaan aidosti päästöjä ja kustannuksia pienentävästä vaihtoehdosta.
− Erittäin tärkeä on huomata myös se, että tuottamamme biokaasu on sataprosenttisesti kotimainen tuote, Kariniemi alleviivaa.

​​​​​​​
Tilausta biokaasulle
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä arvioi omassa puheenvuorossaan, että liikennebiokaasun tuotantoa ja käyttöä halutaan lisätä Suomessa.
− Tämä pyritään synnyttämään usein eri keinoin, kuten erilaisilla investointi- ja hankintatuilla sekä verotusratkaisuilla.
Biokaasupäivän keskusteluosuudessa kuultiin useiden asiantuntijoiden puheenvuoroja. Lisäksi Rauman kauppakamari julkisti Rauman kaasuntankkausaseman tarpeesta tehdyn kyselyn tulokset.


Lisäinfo:
Jari Sillanpää, toimitusjohtaja
VSS Biopower Oy
040 514 9226
jari.sillanpaa@vssbiopower.fi