Hyvä hallitustyö liiketoimintasi tukena

​​​​​​​Hyvät hallitustyön käytännöt ja oikeanlaiset osaajat tukevat yhtiön johtamista sen elinkaaren eri vaiheissa ja odottamattomissakin käänteissä. Hallitukset töihin! kehitysohjelman avulla voit puolueettoman asiantuntijan avulla tarkastella, kuinka oma hallitustyönne tukee tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamista.

Lähde rohkeasti mukaan kehittymään teemalla ”Hallitukset töihin!”.


Yhteystiedot:

Miia Vironen
Päällikkö, Hallitukset töihin!
Satakunnan Kauppakamari / Rauman Kauppakamari
p:+358 50 5547687
miia.vironen@satakunnankauppakamari.fi

Ilman asiantuntevaa hallitusta tai muuta sparrausta toimiva yhtiön johto joutuu pohtimaan
tulevaisuuden kannalta tärkeitä, strategisia linjauksiaan yksin, operatiivisen toimintansa keskellä.

Vaihtoehtona on rakentaa yhtiölle toimiva, monipuolinen ja osaava hallitus, jossa on myös omistajista riippumattomia jäseniä, ulkopuolista näkemystä ja erilaista kokemuspohjaa.

Hyvin toimiva hallitus tuo yritykselle merkittävää lisäarvoa sekä auttaa yrityksen arvon kasvattamisessa ja vastaamaan moniin toimintaympäristön jatkuvasti muuttuviin haasteisiin.

__________________________________________

Satakunnan Hallitukset töihin!

Hallituksen merkitys korostuu erityisesti erilaisissa yrityksen muutostilanteissa, olipa kyseessä sitten kansainvälistyminen, sukupolvenvaihdos tai korona-ajan haasteet. Se, millainen hallitus kulloinkin tarvitaan, riippuu yhtiön elinkaaren vaiheesta. Startup tarvitsee erilaisen hallituksen kuin vakiintunut yritys. Kriisiyhtiöllä on eri painotukset kuin kasvuun tai vientiin tähtäävällä yrityksellä. Hyvä hallitus tuo kulloiseenkin tilanteeseen oikeanlaista osaamista ja uusiutuu yrityksen tarpeiden mukana.

Kauppakamarit ovat tehneet pitkäjänteistä työtä hallitustyöskentelyn kehittämiseksi mm. kouluttamalla hallituksen jäseniä yrityksiin HHJ-kursseilla. Kauppakamarit ovat olleet myös aktiivisesti käynnistämässä alueellisia Hallituspartnerit-yhdistyksiä. Satakunnan ja Rauman Kauppakamarit ovat yhteistyössä Satakunnan Yrittäjien sekä Satakunnan Hallituspartnerit ry:n kanssa käynnistäneet syksyllä 2020 hallitustyön kehityspalvelun Porin seutukunnan alueella. Tammikuussa 2021 palvelu käynnistyi myös Rauman sekä Pohjois-Satakunnan seutukuntien alueella.

Kohderyhmänä ovat alle 50 henkeä työllistävät kehitys- ja kasvuhaluiset mikro- ja pienyritykset, jotka ovat halukkaita kehittämään hallitustoimintaansa. Palvelu on maksutonta kaikille yrityksille lukuun ottamatta mahdollisia hallitusjäsenten hakuihin liittyviä toimeksiantomaksuja, joista sovitaan erikseen.

Satakunnan ja Rauman Kauppakamarin alueiden yhteisessä Hallitukset töihin! -palvelussa autamme yrityksiä tunnistamaan, minkälainen osaaminen erityisesti tukisi johtamista ja yrityksen kehitystä sen hetkisessä elinkaaren vaiheessa sekä myös tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisessa.