Satakunnassa käynnistyy ensi syksynä moderni, yrityselämälähtöinen elintarviketuotantoon suuntautuva insinöörikoulutus

Kuva: Canva

Satakunta on yksi Suomen monipuolisimmista ja merkittävimmistä elintarvikemaakunnista. Maakunnasta on kuitenkin puuttunut elintarviketeollisuuden ja ruoantuotannon osaamisen kasvattamiseen tähtäävä ammattikorkeakoulutasoinen koulutus. Satakunnan ammattikorkeakoulu tarjoaa syksystä 2023 lähtien elintarvikealalle suuntautuvan amk-insinöörikoulutusta vastaten koulutustarpeeseen maakunnassa ja laajemminkin läntisessä Suomessa. Koulutus on suunniteltu ja tullaan toteuttamaan kiinteässä yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Pyhäjärvi-instituutti toteutti Satakunnassa vuonna 2021 elintarvikealan yritysten osaamistarvekartoituksen, josta saatiin konkreettista tietoa osaaja- ja osaamistarpeista tuleville vuosille. Yhtenä keskeisenä havaintona oli amk-tasoisen koulutuksen puute maakunnassa ja lähialueilla. Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) tarttui haasteeseen ja päätti käynnistää elintarviketuotantoon suuntautuvan insinöörikoulutuksen suunnittelun laajassa yritysyhteistyössä.

Mukana koulutuksen suunnittelussa ovat olleet keskeiset seudun elintarvikealan yritykset Apetit Oyj, HKScan, Honkajoki Oy, Kivikylän Kotipalvaamo Oy, Landeli Oy, Länsi-Kalkkuna Oy ja Sucros Oy sekä Rauman kauppakamari ja Pyhäjärvi-instituutti. Myös Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on tukenut koulutuksen suunnittelussa ja osa sisällöistä saadaan toteutettua SeAMKin kanssa yhteistyössä.

Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki näkee käynnistyvän koulutusohjelman olevan erinomainen asiana alueen ja alan tulevaisuuden kannalta.

Satakunta on tärkeä osa Suomen elintarvikeketjua. Näemme elintarviketeollisuudelle paljon kasvun mahdollisuuksia ja sen tarjoavan työntekijöille sekä pysyvyyttä että mahdollisuuksia kehittyä.

- Apetitin kasvu ja kotimaisuuteen perustuvien vahvuuksien säilyttäminen edellyttävät osaavaa henkilökuntaa. Toivommekin koulutukseen runsaasti hakijoita elintarvikealan laaja-alaisten mahdollisuuksien ja työnkuvien pariin.


Elintarviketeollisuusliitto ry:n toimitusjohtaja Mikko Käkelä korostaa koulutuksen vaikuttavuutta:

- Käynnistyvä koulutusohjelma on tervetullut lisä valtakunnalliseen elintarvikeketjun uudistumista tukevaan koulutustarjontaan. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi on oltava riittävä määrä elintarvikealan koulutuksen aloituspaikkoja lähellä alan yrityksiä. On hienoa, että alueella on kehitetty yhteistyössä koulutusta yritysten tarpeisiin vastaamaan.


Koulutuksen vetovoimaa pyritään kasvattamaan viemällä opetus mahdollisimman lähelle työelämää. Harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat sekä erilaiset yrityksiin tehtävät projektitehtävät värittävät opintoja. Opintojaksoille tuodaan yrityselämän vierailevia luennoitsijoita sekä mahdollista on myös opintojen vieminen osittain yrityksiin. Myös ympärivuotinen opiskelu on mahdollista, kun esimerkiksi alaan liittyvät kesätyöt voidaan opinnollistaa.

Toteutimme yritysten kanssa kaksi työpajaa, joissa koulutuksen sisältöjä hiottiin vastaamaan tämän hetken ja tulevaisuuden osaamistarpeita.

- Lisäksi yrityksiltä saatiin viestiä siitä, millaisin muodoin yhteistyötä koulutuksen aikana esimerkiksi osana opintojaksosisältöjä voidaan toteuttaa. Ideoita tuli paljon ja koen, että olemme hyvän yhteisen polun alkupäässä, toteaa osaamisaluejohtaja Riitta Tempakka SAMKista.

Helmikuussa käynnistyy elintarvikealan koulutuksia ja kausityöpaikkoja markkinoiva kampanja, joka toteutetaan yhteistyössä alan yritysten, Oikotie Oy:n, SAMKin ja Satakunnassa toimivan 2. asteen ammatillisen oppilaitoksen WinNovan kesken (kts. https://satakuntasyyta.meillaontoita.fi/) WinNovassa hyvässä nosteessa olevat elintarvikealan perus- ja ammattitutkinnot tarjoavat hyvän pohjan jatkaa opintoihin SAMKissa. Hakijoita odotetaan toki myös esimerkiksi lukiotaustalla.

- Toivomme koulutukseen hakijoita koko läntisen Suomen nuorista ja jo työelämässä olevista elintarvikealan osaajista, miksei kauempaakin. Kiinnostusta osallistumiselle esimerkiksi yritysten nykyisistä työntekijöistä on jo ilmennyt, kertoo koulutuksesta vastaava lehtori Vesa Rosenqvist SAMKista.

Lisätiedot:

Elintarviketuotantoon suuntautuvan insinöörikoulutukseen voi hakea kevään 2023 yhteishaussa 15.-30.3. Koulutus alkaa syyskuussa 2023. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina: verkko-opetuksen lisäksi lähiopetusta tulee olemaan kerran kuussa esimerkiksi torstaista lauantaihin. Aloituspaikkoja 3,5–4-vuotiseen koulutukseen tulee 20.

https://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/elintarvikeinsinoori/​​​​​​​


Viestintäaineistot liittyen SAMKin elintarviketuotantoon suuntautuvaan amk-insinööritutkintoon

1. ESITE

Esite Satakunnan ammattikorkeakoulun uudesta AMK-insinöörikoulutuksesta

2. TÄRKEÄT LINKIT

Satakunta syytä rakastua ruokaan -nettisivusto

Linkki SAMKin insinöörikoulutuksen hakusivulle

3. SOMETUNNISTEET

#Satakuntasyytärakastuaruokaan

#satakuntasyytä

#meilläontöitä

4. KUVAMATERIAALIT


Opiskele elintarvikealaa - webinaarin tallenne 14.2.2023

Esitysaineistot Opiskele elintarvikealaa - infotilaisuudesta 14.2., jossa kerrottiin Satakunnan ruokaketjuun liittyvästä koulutustarjonnasta:

  • Hyvässä nosteessa oleva elintarvikealan koulutustarjonta WinNovassa, koulutuspäällikkö
    Päivi Yli-Karro, Länsirannikon koulutus Oy WinNova
  • Uutta maakunnassa: Satakunnan ammattikorkeakoulussa käynnistyvä elintarviketuotantoon suuntautuva AMK-insinööritutkinto, lehtori Vesa Rosenqvist, Satakunnan ammattikorkeakoulu